Tøft tidsskjema for digital-tv

Tøft tidsskjema for digital-tv

Fjelltoppsendere og set top-bokser har fått mest oppmerksomhet i debatten om digital-tv. Men det er sendesentralen som bestemmer tv-tilbudet.
I løpet av våren får Norges televisjon (NTV) konsesjon til å bygge bakkenett for digital-tv. Over sommeren må styret, som består av NRK og TV2, si ja eller nei til konsesjonsvilkårene.

NTV kan få det travelt med å få nødvendig digitalt utstyr på plass før det analoge sendenettet skrus av en gang mellom 2006 og 2008.

Mest kritisk er sendesentralen. I sendesentralen samles alle tv-signaler og andre tjenester før de fordeles på signalpakkene som sendes ut til tv-seerne. Her skjer også tilgangskontrollen som bestemmer hvilke seere som skal ha tilgang til hvilke kanaler og tjenester.

Utformingen av denne sentralen vil påvirke fjelltoppsenderne og de digitale mottaker-boksene som utgjør resten av NTVs digital-tv planer.

-- Sendesentralen er viktigere enn sendenettet fordi den bestemmer hva vi kan tilby seerne, sier informasjonsansvarlig Rolf Brandrud i NTV.

Må til utlandet

En såkalt "Request for information" (RFI) ble sendt ut i begynnelsen av mars. Innen 20. mai må aktuelle leverandører av sentralen ha meldt sin interesse. Blant aktuelle underleverandører til sendesentralen er Tandberg Television og Telenor-selskapet Connax, som lager løsninger for tilgangskontroll.

-- Vi ønsker turn-key løsning. Sendesentralen har eksepsjonelt mange elementer som skal settes sammen. Det finnes ikke standarder og jobben krever mye spesialkompetanse, sier Svein Prestvik, prosjektkoordinator i NTV.

Ingen norske selskaper kan ta totalansvaret, med mindre flere går sammen og danner et konsortium. Mest sannsynlig ender utbyggingskontrakten hos britiske NDS som har spesialisert seg på å bygge ende til ende-løsninger for digital-tv.

Kundesystemet, eller Subscriber Management System (SMS), utgjør den tredje av de viktigste komponentene i sendesentralen. SMS holder orden på alt som har med kundene å gjøre, inkludert betaling.

Leier sendere?

Det er ikke bestemt hvor sendesentralen skal ligge, men den vil eies av NTV. Ifølge teknisk prosjektdirektør John Kjellevold vil samlet pris for enkeltkompontene ligge på rundt 35 millioner kroner. Inkludert systemintegrasjon, integrasjon med sendere og mottakere, drift i prøveperioden og opplæring ender prislappen på et tresiftet millionbeløp.

Etter en fire måneders prøveperiode i løpet av 2006 vil driften vil bli satt bort til tredjepart, sannsynligvis NRK eller TV2.

Det er derimot uklart om sendernettet, som består av sendere på fjelltopper over hele landet, skal eies eller leies. Ifølge Prestvik er Telenors estimat på 7 - 800 millioner kroner uinteressant, fordi NTV uansett skal leie.

Men ifølge den tekniske prosjektdirektøren er beslutning ikke fattet.

-- Vi har ikke bestemt om vi skal eie eller leie, sier Kjellevold.

Volum

20 selskap og grupperinger har sagt seg interessert i å bygge hele eller deler av sendernettet. Telenor-selskapet Norkring er favoritt, men tilsvarende utenlandske selskaper stiller også sterkt i konkurransen.

De digitale mottakerne, eller set top-boksene, må seerne kjøpe selv. NTV har prekvalifisert Nokia, Philips, Grundig og norske Force. Målet er å ende opp med to produsenter som vil sertifiseres. Kun sertifiserte bokser vil fungere.

-- I starten er vi avhengig av rimelige bokser vi er sikre på virker. Stort volum gir også lavere priser. Dessuten er leveransetrygghet viktig, understreker prosjektkoordinator Svein Prestvik.