Toppen nådd for Cisco

Toppen nådd for Cisco

Den norske Cisco-sjefen tror Cisco og de andre it-selskapene må nøye seg med begrenset vekst neste år.
Med en omsetning på nesten 40 milliarder kroner (5,9 milliarder dollar) og en nettoinntekt på nærmere 10 milliarder kroner (1,4 milliarder dollar), kan Cisco vise til en vekst på 26 prosent i siste kvartal i forhold til samme periode i fjor.

Den viktigste grunnen til den kraftig veksten var at 2003 var et begredelig år for de fleste it-selskapene. Den norske Cisco-sjefen, Jørgen Myrland, advarer mot å tro på tilsvarende vekst i framtiden.

-- It-bransjen er komme tilbake på et bra nivå. Veksten i 2004 har vært bra fordi 2003 var dårlig. Framover må vi regne med moderat vekst og bygge stein på stein, sier Myrland

Cisco Norge slo også dette kvartalet moderkonsernet med en vekst på hele 40 prosent. Omsetningsmessig var juni den beste måneden siden Myrland inntok sjefsstolen for halvannet år siden.

Særlig salget til offentlig sektor og til teleoperatørene viser postiv utvikling. I offentlig sektor var veksten 80 prosent i forhold til samme periode i fjor.

-- Stor aktivitet blant det vi kaller tjenestetilbydere og bredbåndsselskaper gir god vekst i salget av rutere og svtisjer. Vi ser at lokale aktører er i ferd med å bygge ordentlig bredbånd over hele landet, sier den norske Cisco-sjefen.

Ifølge Myrland vokser omsetningen innen alle produktgrupper. Forretningsområdet som Cisco kaller Advanced technologies, som blant annet omfatter ip-telefoni og sikkerhet, vokser raskest og utgjør nå 21 prosent av Ciscos samlede omsetning.

Omsetningen innen ip-telefoni økte med 167 prosent kvartal over kvartal, noe som betyr at ruterprodusenten er i ferd med å komme på nivå med de etablerte produsentene av telefonutstyr.

Under resultatpresentasjonen uttrykte toppsjef John Chambers forundring over at ikke flere av nettverksselskapene følger Ciscos eksempel og begir seg inn på nye teknologiområder. Kanskje en naturlig forklaring kan være at ikke mange selskaper har ryggrad til å brenne av så mange milliarder som Cisco for å "brekke" nye markeder?

-- Det merkelige er at aksjekursen falt etter av Chambers la fram rekordresultatene. Og det selv om vi slo estimatene. Likevel var det altså en del som valgte å selge, sier Jørgen Myrland.

Til tross for pen vekst også innen sikkerhet, er Cisco ikke helt fornøyd med sin inntreden i denne delen av markedet.

-- Innen sikkerhet ser vi at det fortsatt kunne vært spart betydelige beløp ved mer helhetlig sikkerhetstenkning, hevder en, tross dette, svært så fornøyd sjef i Cisco Norge.