Toppene tviler

Toppene tviler

Vekst er livsviktig, stillstand er forfall. Tror bedriftsledere at it vil bidra til vekst ved å gjøre bedriftene deres mer konkurransedyktig? Flere nye undersøkelser viser at det gjør de ikke. Slik sett er påstanden "IT doesn´t matter" riktig.
Spørreundersøkelsene stammer dels fra Gartner og dels fra andre kilder. IBM presenterte sin 8The Global CEO Study 20048 tidligere i år, de snakket med 456 ledere. The Economist Intelligence Unit spurte 500 toppledere om deres prioriteringer.

Samtlige undersøkelser konkluderer med at topplederne mener it er viktig for å drive deres bedrifter, men de forventer ikke at it vil hjelpe dem til konkurransefordeler. Dette er en riktig og realistisk vurdering: Det har vist seg vanskelig å anvende it for å skape varige konkurransefordeler.

Bare en håndfull bedrifter har fått det til, og de må jobbe hardt for å beholde forspranget. Resten kan komme på gode ideer, men de blir fort tatt igjen av konkurrentene. Og det blir ikke lettere med tiden fordi standardiseringen av produkter og applikasjoner gjør det stadig enklere å kopiere de gode ideene.

Det er kanskje en drøm som brister, men det er det ikke noe å gjøre med. Undersøkelsene viser tydelig at lederne mener veien til vekst ikke går gjennom å satse helhjertet på it, men ved å styrke seg på områder der de allerede er sterke. Levere bedre, rikere (kanskje enklere) produkter og tjenester, det er målet. Kompetente ansatte, sterke varemerker, nyttige allianser, nye markeder og ikke minst riktig kostnadsnivå, dét er virkemidler for å nå målet. It er en viktig bidragsyter.

Lederne synes it er viktig, men de sier at de ikke har fått nok ut av sine investeringer så langt. Og det som verre er: Mange mener at it hindrer dem i å gjennomføre forandringer. it er en like stor hindring som bedriftskulturen. Folk som tenker sånn vil ikke bevilge store penger til it-prosjekter, de vil bruke pengene andre steder.

Ikke alle it-sjefer har skjønt at toppledelsen ser it i en birolle. For it-sjefene spiller selvfølgelig it hovedrollen. Men biroller har også betydning (hvert år får også de beste biroller sine Oscars). Derfor er det tre temaer det gjelder å fokusere på i alle kommende business cases:

1) Hvordan vil prosjektet forbedre produktene og tjenestene?
2) Hvordan vil prosjektet bidra til varig reduksjon i de løpende driftskostnader? og ikke minst:
3) Hvordan skal vi unngå "å male oss inn i et hjørne", dvs slippe den rigiditet som store datasystemer fører med seg?

Det tredje spørsmålet er vanskeligst å håndtere. Vi bør først sjekke ut om rigiditet har vært et problem tidligere. Har det hendt at bedriften ble hindret av it når endringsprosesser skulle gjennomføres? Hva var det som skjedde, det vil si hva slags fleksibilitet er vi ute etter? Deretter bør vi finne ut hvordan fleksibiliteten kan økes og hva det vil koste. Å vise kostnadsforskjellen mellom en fleksibel og en mindre fleksibel løsning vil øke forståelsen og kan gjøre underverker.

Undersøkelsene viser at lederne er oppmerksom på betydningen av it. De vet at de ikke kan klare seg uten, men i løpet av de par siste år har de oppdaget at it-kostnadene lar seg kutte, uten at leveransenivået blir vesentlig svekket. De ser heller ingen opplagt eller tvingende grunn til å investere i nye prosjekter. Samtidig er de skeptiske til om de potensielle gevinstene vil la seg realisere. Et datasystem er ikke en teknisk løsning av en oppgave, det skal hjelpe de ansatte til å gjøre en bedre jobb.

Stikkordet er høyere produktivitet. Produktivitet dreier seg ikke om å jobbe raskere eller flere timer, men om hvordan vi kan jobbe smartere, på nye måter. Tenker vi slik, får ordet fleksibilitet nytt innhold. Det er ikke bare den tekniske fleksibiliteten som skal øke, men også den menneskelige, evnen til å forandre seg i takt med arbeidsprosessene.

Undersøkelsene viser tydelig at topplederne ikke er avvisende, men skeptiske til it. De har sett mange tekniske løsninger som ikke virket godt nok, og enda flere som kanskje kunne ha virket hvis bare folk hadde villet arbeide slik det var tenkt.

hidas@online.no