Toppsjefen slutter i Panasonic Norden

Administrerende direktør Jan Dahl i Panasonic Nordic slutter i selskapet ved utgangen av mars 2006.

Dahl har styrt omorganiseringen av Panasonics virksomhet i Skandinavia fra tre separate salgsbedrifter i Danmark, Norge og Sverige til én salgsbedrift med hovedsete i Stockholm.

Dahl begynte i Panasonic Norge i januar 1988. Han ble utnevnt til direktør i 1999 før han i 2001 ble en av de første lokale administrerende direktørene i Europa. Dahl fikk jobben som administrerende direktør for det nye Panasonic Nordic AB, som omfattet Danmark, Norge og Sverige.

Ettersom det nye selskapet hadde hovedkontor i Stockholm, flyttet Dahl til Sverige og bodde der i tre år mens familien ble igjen i Norge.

- Det har vært en utfordrende og givende erfaring å få være en del av Panasonic-teamet. Men det er viktig å finne en balanse mellom arbeid og familie. Jeg tror derfor det er på tide at jeg fortsetter min yrkeskarriere et annet sted og at en annen bringer Panasonic Nordic videre til neste nivå, sier Dahl.

På jakt etter ny sjef

I den senere tid har Dahl forberedt selskapet på ekspansjon når det gjelder salg, markedsføring og vedlikehold av sine egne elektroniske forbrukerartikler i Finland, fra begynnelsen av april 2006.

For at selskapet kunne planlegge hans etterfølger, informerte Dahl allerede i fjor Panasonic om at begynnelsen av april 2006 ville være et egnet tidspunkt til å gjøre en endring i den øverste ledelsen av selskapet. Tidspunktet faller sammen med begynnelsen på et nytt regnskapsår.

Panasonic gjennomfører nå en utvelgelsesprosess for å utnevne ny administrerende direktør etter Dahl.