Tordenskiolds soldater

Tordenskiolds soldater

Det virtuelle er bedre enn det virkelige. Få forstår det i dag. Mange vil sette pris på det om noen år, selv på pc-er.
Virtuelle datamaskiner er bedre enn virkelige. Utviklerne av virtualiseringsprogramvare er overbeviste. It-fagfolk som bruker virtualisering aktivt, er i ferd med å bli overbevist.

For det handler om å utnytte ressurser som ellers ikke gjør noe. Det handler om å redusere ressursbruken samtidig som den økes. Reduksjonen gjelder antall datamaskiner. Økningen gjelder ressursutnyttelsen på en større maskin.

Erstatningsmaskinen har mindre teoretisk kapasitet enn de datamaskinene den erstatter, men har større kapasitet til å ta seg av spesielle applikasjoner og tunge periodiske bearbeidingsoppgaver.

Virker større

Peter Wessel ble i 1715 adlet med navnet Tordenskiold. Som sjef for Østersjøeskraden blokkerte han i 1719 Göteborg og ødela den svenske flåten i Marstrand. Samtidig erobret han festningen Karlsten.

Det er i forbindelse med erobringen av Karlsten at myten om Tordenskiolds soldater oppsto. Tordenskiold lot ifølge historien sine fåtallige soldater marsjere på kryss og tvers i Marstrands gater for å gi inntrykk av en stor hærstyrke.

Samtidig ble svenskenes sendebud drukket full slik at han ikke kunne gjøre noen realitetsvurdering av hæren. Sendebudet meldte til kommandanten av Karlsten at Tordenskiold hadde en stor hær. Kommandanten kapitulerte derfor uten kamp.

Tordenskiolds soldater har av denne myten blitt tillagt evnen til å skape et inntrykk av større betydning og tilslutning enn hva som er tilfelle, ved at de samme personer stadig går igjen.

Virtualisering av datamaskiner handler om å effektivisere datamaskinene så de virker større ved å utnytte de samme ressursene om igjen og om igjen.

Betydelig utfordring

I år kommer mange virksomheter til å ta i bruk virtualisering som en stor nyhet til tross for at virtualisering på datamaskiner har vært benyttet i mange år.

Årets begivenhet gjelder datamaskiner med Intels teknologi. Det er programvaren Vmware som nå får it-fagfolk interessert.

De fleste vil oppleve virtualisering som noe nytt og spennende. Grunnen er behovet for konsolidering etter den store desentraliseringsbølgen som oppsto da tjenestemaskiner fikk et prisnivå på en brøkdel av alternativene.

En applikasjon ble dedikert til en maskin. Kombinasjonen virket nærmest uslåelig. Applikasjonene ble flere og flere. For de driftsansvarlige virket det som maskinene formerte seg som kaniner.

Anskaffelseskostnadene er til å leve med, men ikke driftskostnadene. Kostnadene gjelder administrasjonen.

Det er enkelt å holde oversikt over tre maskiner. Med verktøy er heller ikke 30 et stort problem, men 300 er en betydelig utfordring. Grunnen er applikasjonene og lagringen med nødvendige rutiner for sikkerhet.

Ikke noe nytt

Vmware er en betydelig bidragsyter ved konsolideringen av mange tjenestemaskiner til et fåtall større. Bedre eller samme ytelse for applikasjonene er en forutsetning. Svikter den, flyttes applikasjonen automatisk til en annen maskin. Det krever at lagringen også må konsolideres. 

Virtualisering er ikke nytt. Flere eldre operativsystemer har virtualisering som en del av navnet. Oppgaven var å effektivisere it-produsentenes egne tjenestemaskiner.

Først ute var Amdahl som innså at applikasjoner burde få ressurser avhengig av behov. Prosenter av prosessorkraften, minne og inn/ut-kapasiteten mot lagringen ble dedikert til en applikasjon. Dermed hadde Amdahl innført partisjonering, den vanligste form for virtualisering av større maskiner.

Partisjonering brukes for å skille kunder fra hverandre i datasentraler, for å skille forskjellige versjoner av samme operativsystem fra hverandre for utprøving av ny funksjonalitet og for uttesting av nye versjoner av applikasjoner.

Først i de senere årene har partisjonene blitt fleksible. De kan varieres i størrelse. De kan brukes for å skape virtuelle programvareomgivelser, av mange kalt sandkasse.

Ideen med sandkasse er å leke, å utarbeide løsninger ved å teste i trygge omgivelser uten å ødelegge for det daglige.