Tosifret vekst, selv på Unix

Tosifret vekst, selv på Unix

Tolv prosent omsetningsvekst for første halvår, men svake resultater viser at Fujitsu Siemens fortsatt har utfordringer.

Augsburg: - Siden 1985 har dekningsbidraget vært en bekymring. Det fortsetter å synke, men vi har maktet å forbedre oss og vi vil klare å effektivisere organisasjonen vår ytterligere, sier Dave Cullinane, salgsdirektør i Fujitsu Siemens.

Nå er dekningsbidraget på 13,2 prosent mens det for to år siden var på 16,2.

Bedre

Omsetningen for første halvår kom på 2,87 milliarder Euro (22,5 milliarder kroner). Første halvår 2004 kom på 2,56 milliarder.

Resultatet kom på 27 millioner Euro hvilket er under en prosent av omsetningen. Resultatet er like fullt mye bedre enn for fjoråret hvor resultatet var på små syv millioner.

Av regioner er det midtøsten og Afrika som vokser mest med 42 prosent. Sentral og østeuropa oppnåde en vekst på 27 prosent. I disse markedene er Fujitsu Siemens produktportefølje attraktiv, siden Fujitsu Siemens representerer er europeisk alternativ til de mange amerikanske.

Bærbare pc-er har størst vekst i omsetning, 46 prosent for forbrukere, 27 prosent for ansatte. Tjenester tilknyttet datasenteret og utvidete tjenester for datamaskiner har vokst 27 prosent. Selv omsetning på Unix har vokst 18 prosent, noe få av konkurrentene kan vise til.

- Det er særlig betalt kompetanse til kunder som Telia Sonera og Netcom og utvidet service i form av Servicepacks som bidrar, sier Andreas Tollefsen, nordisk marketingdirektør i FSC.

I Norden har veksten i service vært 153 prosent på produkttjenester (Servicepacks) og 47 prosent for betalt assistanse for å skape mer dynamikk i datasenteret.

Innovasjon

- Innovasjon gjør at vi vokser raskere enn konkurrentene, hevder Bernd Bischoff, administrerende direktør i Fujitsu Siemens.

Som et europeisk selskap er Fujitsu Siemens Computers (FSC) bare seks år. Tungvinte rutiner og mye gammel teknologikompetanse har derfor FSC lite av. Det gir selskapet mulighet til å snu seg, noe de må makte, for FSC er først og fremst et produktfirma med en datamaskinportefølje som få andre kan måle seg med.

Å være markedsleder i Tyskland på 22,5 prosent gir små fremtidshåp siden det tyske markedet har vært vanskelig de seneste tre årene.

- Vi oppnådde en omsetningsvekst på syv prosent i Tyskland, et marked hvor konkurrenter har hatt en tilbakegang på inntil to prosent, hevder Bernd Bischoff.

Flexframe

2005 er definert som året for dynamikk i datasenteret. Mange av produktinnovasjonene dreier seg derfor om å skape spennende løsninger for avansert drift. Mye gjøres for å utvikle gode løsninger for teleleverandørene.

Flexframe for SAP var den første dynamiske tjenestemaskinen. I Flexframe tildeles deler av forretningssystemet Mysap dynamisk til ledige datamaskiner. Omsetningsveksten relatert til SAP kom derfor på 35 prosent sammenlignet med fjoråret.

Nytt er Flexframe for Oracle som lanseres torsdag 10. november. Denne vil benytte Oracles sammenkoblingsteknologi kombinert med FSCs virtualisering med automatisk tildeling av datamaskinressurser i form av datamaskinblad.

Bra med Sun-teknologi

Også Centricstor som virtualiserer magnetbånd ved hjelp av platelagerteknologi har fått forbedringer. Omsetningsveksten har vært på 300 prosent. Lagringsleverandøren EMC benytter Centricstor som sitt tilbud for å håndtere arkivlagring.

Primepower som er store løsninger med Suns teknologigrunnlag, har gjort det bra i datasenteret. Veksten var på 29 prosent hvorav 93 prosent i Storbritannia og 140 prosent i Portugal/Spania.

Primepower benytter Fujitsus prosessorer basert på Suns prosessorarkitektur og Solaris, Suns Unix. De mindre utgavene av Primepower benyttes nå også som komponenter i Flexframe.

Nytt er Primergy Bladeframe som FSC har skaffet fra Egenera, et nytt spesialfirma for dynamiske tjenestemaskiner i Boston USA.