Totalforbud mot patent-royalties i Linux

Totalforbud mot patent-royalties i Linux

Linux-aktører kan bli tvunget til å distribuere ulike versjoner av sin programvare i Europa og USA.

Utkastet til GPL, versjon 3 (GNU General Public License), ble offentliggjort mandag. Lisensteksten går hardt ut mot programvarepatenter og DRM.

Den setter helt klare begrensninger på distributørers muligheter når det gjelder å videreformidle patentbelagt teknologi. I avsnittet "Frihet eller død for programmet" står følgende:

"Hvis for eksempel en patenlisens ikke tillater royalty-fri redistribusjon av alle dem som mottar kopier direkte eller indirekte gjennom deg, vil den eneste måten å oppfylle både den og denne lisensen på være å avstå fullt og helt fra distribusjon."

Og hensikten er klar:

"Det eneste formålet med dette avsnittet er å beskytte integriteten i distribusjonssystemet for fri programvare".

To versjoner?

Konsekvensen for Linux-aktørene er uklar, og temaet skaper allerede heftig diskusjon i open source-miljøene.

Ifølge Knut Yrvin i Skolelinux kan det hende at man får en ulik praksis for hvordan Linux-distribusjoner blir håndtert i USA og Europa.

- Man vil kanskje få en egen USA-distribusjon. Det er mange patenter som blir håndhevet i USA, men ikke i Europa. Det er fullt mulig med et regionsinndelt kode-repository, sier Yrvin til Computerworld.no.

I praksis betyr det at enkelte selskaper vil bli avkrevd royalties for patenter i USA, men ikke nødvendigvis i Europa. I så fall må programkode som omfattes av den aktuelle patenten, fjernes i den amerikanske distribusjonen, men ikke i den europeiske, tror Yrvin.

- Hvorfor er denne avgrensningen mot patenter blitt så veldig viktig?

- Man har sett at amerikanske selskaper gjerne vil ha et amerikansk patentregime i Europa. Foreløpig har EU sagt nei til dette, men det kan jo endre seg.

Amerikanske selskaper og myndigheter har gått langt lenger enn Europa i å godta patenter på programvare og håndheve dem.

De store kommersielle aktørene deltar allerede i en prosess for å sikre at patenter forblir royalty-frie. Blant andre IBM og Novell bidrar til å samle alle Linux-relaterte i en slags "kodepool" initiert av Linus Torvalds, der de forplikter seg til å avstå fra på kreve royalties.

Kopisperrer

Det går også fram av lisensutkastet at det ikke skal være mulig å bruke GPL-lisensiert programvare i DRM-programvare. Med andre ord, tilgangen til fri og billig programvare stenges dersom programkoden er tenkt brukt til kopisperrer.

Problemet er blitt svært relevant. Fri programvare fra selskapet Black Duck ble brukt i Sonys famøse kopisperre, som skapte en aldri så liten skandale i høst. Problemet med DRM og patenter er blitt så stort at det ikke lenger kan ignoreres, mener GPL-forfatterne.

- Vi har ingen løsning å anbefale. Dagens utkast er ment å gjøre oppmerksom på et problem som ikke lenger kan ignoreres, sier Eben Moglen, som er hovedforfatteren av GPL sammen med Richard Stallman.

Den nye lisensen er også ment å gjøre lisensen mindre bundet til amerikansk lovgivning.

Etter å ha gått gjennom kommentarer til GPL-utkastet, er det ventet at FSF publiserer et utkast nummer to. Et siste utkast er ventet i september. Men FSF har gitt seg selv frist helt til mars 2007 med den endelige versjonen av GPL v.3.