Trådløs i Drammen

Trådløs i Drammen

Til sommeren kan det bli mulig å jobbe på den bærbare mens du sitter på uterestaurant på Bragernes torg.
Drammen kan få trådløs internettilgang på Torget. Etter forslag fra Dag Fjeld Edvardsen (H) skal kommunen nå prøve å få etablert en trådløs internettsone på Bragernes torg, skriver Drammens Tidende på nettsidene sine.

Saken ble tatt opp som et forhåndsmeldt spørsmål under bystyrets møte tirsdag. Dag Fjeld Edvardsen spurte om det er mulig og ønskelig for Drammen kommune å tilby trådløs internett-tilgang på Bragernes torg.

- Dette kan være et godt tilbud for besøkende som da får mulighet til å koble seg opp til internett gjennom en trådløs forbindelse, sa Fjeld Edvardsen.

I svaret fra rådmannen blir det slått fast at det er en relativt liten jobb å realisere ideen om en trådløs internettsone på torget. Kostnadene er også relativt beskjedne, ca 30.000 kroner.

- Med verktøy som er tilgjengelig i kommunen i dag, vil det også være mulig å definere hvor stor båndbredde brukere på torget skal ha tilgjengelig, slik at kommunens egen internett-trafikk ikke blir skadelidende, heter det i svaret.

Rådmannen viste til at en slik trådløs internett-tilgang kan misbrukes. All trafikk over kommunens løsninger vil være «stemplet» med unike adresser tilhørende Drammen kommune. Dette vil også gjelde internett-adgang fra Bragernes torg.

- Men man vil ikke kunne forhinde at den trådløse adgangen kan benyttes til formål som ikke er forenelig med kommunens navn og rykte, skriver rådmannen.