Trådløs måling av blodsukker

Nasjonalt senter for telemedisin i Tromsø skal utvikle et automatisert system for trådløs overføring av blodsukkerdata.
Leger og sykepleiere skal da kunne bli oppdatert kontinuerlig om blodsukkernivået til pasientene sine, uten at pasientene må befinne seg på sykehuset.

Prosjektet, som har fått støtte av Sosial og Helsedirektoratet, starter opp neste uke og skal være ferdig innen sankthans neste år.