Trådløst nett med én tråd

Trådløst nett med én tråd

Med trådløs kommunikasjon mellom aksesspunktene blir Ethernet-kabelen overflødig.
Trådløse nett er i realiteten langt fra trådløse. Aksesspunktene, basestasjonene som sender radiosignalene til pc-er og andre klienter, er vanligvis knyttet til internett eller en server via Ethernet-kabel.

I noen tilfeller leveres den nødvendige elektriske strømmen over denne kabelen, men vanligvis må du i tillegg ha tilgang til 220-voltsnettet.

Med Nortels nye trådløse maskenett beregnet for bedrifter og teleoperatører med mange basestasjoner, klarer du deg med strøm, som oftest er lettere tilgjengelig. Bare ett av aksesspunktene må ha kablet Ethernet-tilknytning. Resten av punktene knyttes til nettet gjennom trådløs kommunikasjon fra punkt til punkt.

Peer-to-peer

Typiske anvendelsesområder for Nortels nye serie med trådløs-produkter (Wireless AP 7220 og Wireless Gateway 7250) er store lagerbygninger og industriområder. Utbyggere som ønsker å etablere offentlige soner er også i målgruppen.

-- Vår nye serie er dramatisk forskjellig fra annet trådløst utstyr. Mange steder er det vanskelig å føre fram Ethernet. Der vil vår løsningen egne seg ypperlig, sier Johnny Hermansen i Nortel Networks.

Basestasjonene snakker sammen ved hjelp av IEEE 802.11a som gir 54 megabit per sekund i 5 GHz-båndet. Brukerne benytter 802.11b og g som gir henholdsvis 11 Mbit/s og 54 Mbit/s i 2,4 GHz-båndet. Dermed spiser ikke internkommunikasjonen i nettet av brukernes opplevde hastighet.

Tilpasser seg

Flere selskaper, bland dem Alcatel og Nortel, har nylig lansert såkalt adaptivt trådløst utstyr. Konseptet innebærer at hver basestasjon tilpasser seg omgivelsene gjennom å regulere sendeeffekt og andre parametre.

Dermed kan en basestasjon fjernes uten at det blir hull i dekningsområder. Nye stasjoner kan setter inn uten at manuell trimming er nødvendig.

Ved å kombinere automatisk tilpasning med den nye trådløse maskestrukturen har Nortel klart å lage en meget robust løsning.

-- I et nettverk med mange slike basestasjoner vil ulike stasjoner kunne ta ulike ruter til det punktet som er knyttet til det trådbaserte nettet. Man får flere parallelle veier som hver har 54 Mbit/s kapasitet, sier Hermansen.

Bare Nortel

Baksiden av medaljen er at alle aksesspunktene må være fra Nortel. Mye logikk ute i aksesspunktene gjør også utstyret dyrere enn i rene adaptive løsninger som typisk har tynne aksesspunkter og sentralisert administrasjon. Flere sett med antenner i hvert punkt gjør også at Nortels utstyr befinner seg i øvre enden av prisskalaen.