Trådløst på Ringerike

Trådløst på Ringerike

Ringerike sykehus har inngått ny kontrakt om leveranser av ulike trådløse tjenester.
Ascom Tateco AS, som er leverandør innenfor salg og distribusjon av trådløs intern-kommunikasjon, har nylig inngått to kontrakter om leveranse av pasientsignal og trådløst kommunikasjonssystem til Ringerike sykehus.

Den ene av kontraktene er i samarbeid med Bravida. De to kontraktene har en samlet verdi for Ascom Tateco AS på omlag 1,5 millioner kroner. Systemene skal til sammen dekke pasientsignal og trådløs internkommunikasjon for hele Ringerike Sykehus.

Kontrakten med Ringerike Sykehus omfatter pasientsignalsystem, trådløst telefonsystem og utvidelser av eksisterende personsøkersystem. Alarmer og anrop fra blant annet pasientsignal overføres som tekstmeldinger til håndsett i Ascom Tatecos trådløse telefonsystem og til Ascom Tatecos personøkere. Fra tidligere overføres akutt-alarmer, alarmer fra operasjonssaler, CT-lab, blodbank, fødeavdelinger med mere til personsøkersystemer levert av Ascom Tateco.