Trådløst vokser tross sikkerhetsproblemer

Trådløst vokser tross sikkerhetsproblemer

Ansatte forlanger trådløs tilknytning. Virksomhetene følger motvillig opp.
Utrulling av trådløse soner i virksomheter vokser, men få er villige til å bli fullstendig trådløse. Det viser den seneste undersøkelsen til Jupiter Research.

-- Veldig få bedrifter har annet enn trådløse gjestenett, påpeker Leif B. Paulsen, daglig leder i Move Systems AS, spesialister på trådløse nett.

Grunnen er at trådløse lokalnett har vært en avveining mellom sikkerhet og kostnader.

Ansatte krever

Understanding Corporate WLAN Architecture Choices, drøfter i detalj hvordan virksomheter foretar beslutninger om anskaffelse og installasjon av trådløst utstyr og tjenester.

-- Drivkraften bak anskaffelse av trådløs tilknytning er krav fra de ansatte, fremhever Julie Ask, forskningsdirektør i Jupiter Research med mange års fartstid i datakommunikasjon i kombinasjon med bilindustri.

Hovedkonklusjonen er at 84 prosent av virksomhetene med trådløse nett ikke har hatt sikkerhetsproblemer.

Til tross for få problemer er sikkerhet fortsatt største motforestilling. Nesten halvparten av de undersøkte virksomhetene fremhever sikkerhet som grunn til at trådløse nett ikke tas i bruk.

Rapporten drøfter i detalj trådløs bruk, både i forhold til størrelsen på bedriften og foretrukket teknologi.

Bare seks prosent av større bedrifter har 90 prosent av sine ansatte tilkoblet et trådløst nett. I løpet av 2005 antas det å vokse til 22 prosent.

Mer til trådløst

-- Budsjettene øker. Antallet bedrifter som bruker mer enn 10.000 Euro årlig, øker fra 26 prosent i 2003 til 35 prosent i 2004, fortsetter Julie Ask.

Ikke bare øker mindre bedrifter sine budsjetter på trådløs teknologi, også store bedrifter begynner å prøve ut teknologien.

Prøve ut betyr ofte at man lager et trådløst gjestenett, det vil si et nett utenfor brannmuren. Det kan også de ansatte benytte, men da får de bare adgang til internettet, ikke tilgang til sine fagapplikasjoner.

Microsoft har et veldig sikkert trådløst nett. Deres ansatte kan jobbe hvor som helst det eksisterer en trådløs sone. Til gjengjeld har Microsoft en rekke fagfolk som kontinuerlig følger opp sikkerheten.

-- I sommer har vi hatt en eksplosjon med hensyn til interessen for trådløse LAN. Vi har tegnet seks til syv kontrakter. Grunnen er at vi nå kan lage sikre nett mye billigere med sentral styring, understreker Leif B. Paulsen.