Transmeta stopper med prosessorer

Transmeta stopper med prosessorer

Prosessor-produsent Transmeta vurderer å legge ned tapsprosjektet.
Det er ikke lett å kjempe mot de store, har også prestisje-prosjektet Transmeta oppdaget.

Selskapet som det var så mye hemmelighetskremmeri rundt i startsfasen, skulle lage prosessorer som kunne konkurrere med Intel og AMD. Navn som Paul Allen, Microsoft-gründer, og Linus Torvalds, mannen bak Linux-kjernen, var knyttet opp mot Crusoe-brikken.

Til tross for stor medieoppmerksomhet og interesse blant store selskaper som IBM og Sony, har ikke prosessoren vist seg konkurransedyktig. Prosessorteknologien sparte strøm ved hjelp av gjennom teknologi som overførte en del av ytelsen fra maskinvare til programvare. Men prosessoren viste for lite ytelse.

I tillegg er utviklinghastigheten så høy i dette markedet at Transmeta rett og slett er forbigått av andre produsenter før de etablerte prosessoren for alvor. Transmetas oppfølger, Efficion, er bedre på ytelse, men selskapet måtte se at Intel Pentium M-prosessor, også den basert på strømsparende teknologi, tok markedet for IBMs bærbare produkter.

At selskapet nå vurderer å legge ned prosessorerutviklingen er ikke overraskede. Siden 2000 er det bokført 591 millioner dollar (3,6 milliarder kroner) i tap. Og ingenting tyder på at denne negative balansen kan rettes opp med det første.

Det spørs hva selskapet skal finne nå på. Mye av virksomheten til Transmeta er basert på design, utvikling og salg av x86-prosessoren. Først vil selskapet prøve å selge ut sin teknologi og rette seg mot lisensering av intellektuell eiendom. Det siste vil medføre færre kostnader enn å selge prosessorer, ifølge selskapets markedsdirektør Greg Rose.

Transmeta skal holde en pressekonferanse 21. januar for å fortelle mer om sine planer.