Trapper ned Golf

I statsbudsjettet skriver Forsvarsdepartementet at de vurderer en sterk begrenset versjon av program Golf. I 2004 ble det brukt 500 millioner på prosjektet.
Det ble allerede i våres klart at Program Golfs andre fase (kalt LP2) i første omgang skulle reduseres. I forslag til nytt statsbudsjett fra Bondevikregjeringen mer enn antyder Forsvarsdepartementet at det nå er svært aktuelt å la LP2 kun bli et prosjekt som bidrar til et system for internregnskap i Forsvaret, og at man vurderer å beholde flere av dagens systemer som knytter seg til forsyninger og materiellregnskap.

I så fall er dette viktig seier for de to alternative aktørene i Forsvaret, IFS og Oracle. Mens valgte leverandør Team IBM med deres SAP-løsning går på et kraftig nederlag, da man kan se langt etter forventede prosjektinntekter i hundremillioner klasse.

- For oss er det klart det ligger spennende perspektiver i departementets formulering: "Forsvaret vil i tillegg vurdere å videreføre eksisterende it-systemer....", bemerker Torfinn Haugland i IFS. Utover dette kan hverken han eller Harald Løvvik i Oracle kommentere saken ytterligere.

Så langt har Forsvaret brukt godt over en milliard kroner på prosjektet som skulle gi både et helhetlig regnskaps system og et felles forsynings- og materiellhåndtering system i Forsvaret. Det var Team IBM med deres SAP-løsning som "vant" Forsvaret i 2003. IFS og Oracle og flere har underveis kommentert det urimelige i at forsvaret skal hive ut tipp topp moderne systemer, og bruke hundervis av millioner på innføring av et nytt system.

Oracle er leverandør i Hæren, mens IFS har levert løsning for materiell og forsyning i Luftforsvaret. I tillegg er IFS sin løsning i bruk i deler av Sjøforsvaret.