Trapper opp piratkampen

Amerikanske myndigheter har siktet ytterligere åtte personer i forbindelse med FBIs aksjoner mot ulovlig kopiering på internett. BSAs Eilert Hanoa utelukker ikke norske forgreininger.

FBI-aksjonene, som har fått navnene FastLink og Site Down, har de siste årene resultert i mer enn 200 aksjoner i 15 land. Over 50 personer har så langt blitt domfelt som følge av aksjonene.

Operasjonene mot organisert piratkopiering har også resultert i at ulovlig kopiert programvare, musikk, spill og filmer til en verdi av mer enn 100 millioner dollar har blitt fjernet fra internett. De åtte som nylig ble arrestert av FBI er alle sentrale i "The Warez scene", et nettverk som har spesialisert seg på ulovlig handel med piratkopiert materiale på Internett.

Forgreininger til Norge?

- De omfattende operasjonene FBI har gjennomført viser at amerikanske myndigheter nå tar kampen mot piratkopiering svært alvorlig. Ulovlig piratkopiering er blitt en stor inntektskilde for organiserte kriminelle miljøer rundt om i verden. Det skal ikke utelukkes at den videre FBI-etterforskningen avdekker at disse miljøene også har forgreininger til Norge, sier Eilert Hanoa, formann i Business Software Alliance (BSA) Norge.

En studie analysebyrået IDC har gjennomført for BSA, viser at den norske piratkopieringsraten nå er nede i 31 prosent mot 35 prosent i år 2000.

Piratkopiering er redusert i alle de nordiske landene i løpet av de siste årene, noe som forklares med at en godt utviklet IT-infrastruktur fremmer en respekt for verdien av opphavsrettigheter (IP) samt de fordeler lovlig programvare medfører.