Tre av fire bedrifter slurver med it-innkjøp

Tre av fire bedrifter slurver med it-innkjøp

Manglende rutiner og testverktøy, gjør at mange it-innkjøp blir gjort på sviktende grunnlag.

Tre av fire it-sjefer mener at beslutningene i forkant av sine it-innkjøp, bør forbedres.

Det går frem i en undersøkelse som programvareselskapet Compuware har gjennomført blant 400 it-sjefer i Europa.

- Vår erfaring tilsier at dette også gjelder for norske it-sjefer, sier Petter Gulbrandsen, administrerende direktør i Compuware Nordic i en pressemelding.

Pris blir dominerende

I bedrifter med store og komplekse it-løsninger, er det en stor oppgave å finne ut hvilken effekt innkjøp på it-siden vil få for eksisterende systemer og løsninger. Uten tilstrekkelig kunnskap om hvordan en nylig innkjøpt løsning vil fungere sammen med eksisterende systemer, risikerer man at it-investeringen blir langt dyrere enn først antatt.

- Når it-sjefen ikke har tilstrekkelig kunnskap om hvilken effekt en it-løsning eller applikasjon får på eksisterende systemer, blir pris ofte en veldig dominerende beslutningsfaktor, tror Gulbrandsen.

Samme undersøkelse avdekker at 69 prosent av it-sjefene stoler på manuelle rutiner for å administrere sin portefølje av it-systemer. Dette er en viktig årsak til at it-sjefen mister oversikten og får begrensede muligheter til innhente kunnskap om hvorvidt nye it-løsninger vil bidra til å gjøre bedriften mer effektiv eller konkurransedyktig.

De som skriker høyest vinner

- Dette viser at mange undervurderer behovet for gode verktøy som hjelper it-sjefen med å kunne ta riktige beslutninger når bedriften skal kjøpe inn nye it-løsninger, sier Gulbrandsen.

Gulbrandsen tror slik mangelfull kunnskap fort gjør at det utvikles en ukultur i bedriften på it-innkjøp.

- Ofte er det de avdelinger i bedriften som skriker høyest, som blir prioritert når bedriften kjøper inn nye it-løsninger. Resultatet av en slik ukultur er at man velger å ikke bruke penger på it-initativ som passer bedriften best strategisk og som kan bidra til å gjøre bedriften mer konkurransedyktig, sier Gulbrandsen.