Tre av fire skjønner ikke regler

Tre av fire skjønner ikke regler

Hele 73 prosent av 1.000 spurte bedrifter oppgir i en ny undersøkelse at de har store problemer med å forstå regler og lover.

En bred undersøkelse om utfordringene ved å starte, byr på delvis nedslående resultater.  De fleste møter store utfordringer innen både drift, salg, finansiering og ansettelser. Og aller mest sliter virksomhetene med å forstå lover og regler.

Hele 73 prosent sier i undersøkelsen at de opplevder dette som en stor utfordring i etableringsfasen. Undersøkelsen er gjort blant drøyt 1.000 små og mellomstore bedrifter og utført av it-selskapet Mamut og Bedriftsforbundet.

Trenger rutiner

Ved etablering av ny virksomhet skal mange brikker på plass, som forretningsplan, lån, ansettelser, offentlige papirer og søknader, markedsføring og it-løsninger.

- Erfaring tilsier at de virksomhetene som prioriterer struktur og rutiner helt fra starten har størst mulighet til å lykkes, sier Eilert Hanoa, adm.dir. hos programvareselskapet Mamut, som retter seg spesielt mot mindre virksomheter.

Offentlige barrierer

De største utfordringene i etableringsfasen er i forhold til det offentlige. Å forstå lover og regler kommer på topp, etterfulgt av skatt- og avgiftsnivå med 65 prosent.

Dialog med offentlige instanser og rapportering til det offentlige, slik som arbeidsgiveravgift og merverdiavgift, er en utfordring for 58 prosent av bedriftene i etableringsfasen.

- Tallene understreker at politikerne må ta noen krafttak for å legge bedre til rette for nyetableringer. Først og fremst må de rette opp forhold som skaper størst problemer for dem som starter og driver små og mellomstore bedrifter, sier Tom Bolstad, adm.dir. i Bedriftsforbundet.

Sliter med banken

Mens nesten halvparten oppgir lån og støtte fra det offentlige som en stor utfordring, har to av fem utfordringer i forhold til sin bankforbindelse. Bare en av fem opplever problemer med eksterne investorer.

- Det finnes få verktøy som er tilpasset dem i startfasen, virksomheter som ikke har så god råd. Jeg vil oppfordre alle gründere til å være aktive i planleggingen og lære av tilgjengelig kompetanse eksternt, sier Hanoa.

Et annet funn i undersøkelsen er at jo lenger en virksomhet har vært i drift, jo mer utfordrende vurderte de både drift og rutiner i etableringsfasen. En av fire nyetablerte bedrifter (0-5 år) syntes at utarbeidelse av forretningsplan var vanskelig.

Tilsvarende tall for dem som har holdt på i 5-10 år og lenger er 32 og 39 prosent. De med lengst fartstid hadde også størst problemer med å forstå lover og regler. Det gjelder hele 75 prosent av dem som har holdt på i mer enn 10 år, mot 63 prosent av dem som har holdt på i 0-5 år.

- Dette kan bety at det faktisk har blitt lettere å starte bedrift de siste årene. Men det kan også være et resultat av at dagens gründere er bedre forberedt på å møte utfordringene og at det er lettere å finne hjelp, sier Bolstad.