Tre prekvalifisert for skatt

Tidligere i år hevet Skattedirektoratet den skandalebefengte avtalen med WM-data om utvikling av et nytt skatteinnkrevingssystem. I en nye hasterunde står nå tre aktuelle kandidater igjen.
Skattedirektoratet utlyste 28. februar prekvalifisering for leverandører som ønsker å gi tilbud på fullføring av utviklingen av et nytt system for skatteinnkreving i Skattedirektoratet. Prosjektet har navnet SKARP.

Søknadsfristen var 17. mars. Etter vurdering av innkomne søknader melder Skattedirektoratet at følgende leverandører blir invitert til å levere tilbud: Accenture, Cap Gemini Ernst & Young og Computas A/S.

Dermed er det bare en av de fire-fem kandidatene mange trodde var mest aktuelle for overtakelse av kontrakten som er igjen i finalen, nemlig Accenture. Ute er IBM, Ergo Group og Steria.

I en pressemelding skriver Skattedirektoratet at flere leverandører enn disse tre er aktuelle for deltakelse i arbeidet med sluttføringen. Dette kan skje gjennom samarbeid med en eller flere av leverandørene nevnt ovenfor og/eller ved at de bistår Skattedirektoratet i arbeidet med fullføringen.