Tre små griser

Tre små griser

Leder i Computerworld 39, 19. november 2004
Historien om de tre små griser viser at han som bygde det sikreste huset, tenkte på sikkerhet allerde før fundamentet ble lagt. Det hjelper lite å innhente murerhjelp når stråhuset står ferdig. Bærekonstruksjonen ville ikke overlevd en spade med sement.

Overført til vår bransje kan man si at det hjelper lite med all verdens brannmurer og virusbeskyttelser hvis applikasjonene bedriftene er så avhengig er fulle av sikkerhetshull. Tilstrekkelig sikkerhet kan ikke kjøpes i ettertid, den må være i hodet til programvareutviklerne fra første kodelinje.

Det er grunn til å stille et spørsmålstegn om sikkerheten var tilstrekkelig hos rederiet HSD da det etter lanseringen av deres nye billett-system på internett, var mulig å få tilgang på navn på de resisende med adresse og telefonnummer.

Vi skal ikke henge ut HSD her, fordi vi tror dette gjelder mange som utvikler nye systemer. Det er stilt et spørsmålstegn om sikkerhet er tilstrekkelig dekket i pensumet ved it-utdanningsinstitusjonene i Norge. Det kan godt være det kan bli bedre.

Men bedringer her vil bare hjelpe på lang sikt. Vi tror det må en holdningsendring til. It-sikkerhet blir ofte oppfattet som en greie som angår andre, i likhet med trafikkulykker og alvorlig sykdom, helt til det rammer en selv.

Men god helse og din sikkerhet på veien påvirkes i stor grad av egne holdninger og ferdigheter, selv om vi heller ikke i en it-verden kan ha kontroll over alt av skade andre kan påføre oss.

Enten trusselen er utro medarbeidere, geniale hackere eller rett og slett dårlig koding, er det likevel mulig å begrense risikoen, og den beste måten å gjøre egne odds bedre på, er økt bevissthet.