Tredoblet digitalt musikksalg

Tredoblet digitalt musikksalg

Salget av digitalisert musikk på nettet passerte en milliard dollar i 2005.

Det ble solgt musikk i digitale formater for totalt 1,1 milliarder dollar (ca. 6,5 mrd. kroner) i 2005, rapporterer bransjeorganisasjonen for de store internasjonale plateselskapene, IFPI (International Federation og Phonographic Industry).

Ifølge IFPI utgjorde dette salget 380 millioner dollar i 2004, og det ventes fortsatt vekst i 2006.

Det ble registrert 420 millioner nedlastinger av enkeltlåter gjennom autoriserte kjøpskanaler, som er en tjuedobling i forhold til i 2004. Antallet låter som er lisensiert av plateselskapene for digitalt salg, vokste til rundt 2 millioner.

Likevel står den digitale omsetningen fortsatt bare for seks prosent av musikksalget totalt.

Mobilsalg

Det er også langt flere butikker enn for et år siden. Mens det fantes 50 musikknettbutikker for to år siden, har antallet nå vokst til 335. Kina og Argentina er to av landene som fikk sine første nettbutikker for musikknedlasting i 2005, skriver Financial Times.

Musikksalg direkte til mobiltelfoner er fortsatt ferskt og ukjent for de fleste. Men i foregangslandet Japan nådde denne nye måten å selge digitalisert musikk på en omsetning på 211 millioner dollar i årets første kvartal. Nedlasting til til mobiltelefoner står allerede for 40 prosent av plateselskapenes inntekter fra digitalt salg, ifølge IFPI.

Ifølge IFPI har ikke-autorisert digital nedlasting, eller piratkopiering som platebransjen helst kaller det, vokst ubetydelig i året som har gått.

Organisasjonen hevder at salget av digital musikk fra nettsteder som Itunes, MSN og Musicload nå er større enn fildelingsaktiviteten i land som Tyskland og Storbritannia.

- Vi venter at denne utviklingen vil bli enda tydeligere etter hvert som nye, grenseprengende distribusjonskanaler for musikk blir tilgjengelige, sier IFPIs styreleder John Kennedy.

Vanskelig å måle

I USA har plateselskapenes forening, RIIA, gått hardt ut mot fildere og lagt an massive søksmål og bøter mot enkeltpersoner. Ifølge IFPI har denne juridiske aktiviteten bidratt til å dempe fildelingsaktiviteten betraktelig.

Det er likevel vanskelig å estimere noe tall for nedlastet musikk utenom de offisielle salgskanalene. Siden mye av fildelingen nå foregår direkte mellom enkeltmaskiner og utenom de store serverne, er det nærmest umulig å anslå omfanget av aktiviteten.

Påstanden om at det offisielle salget har gått forbi den illegale filutvekslingen bør derfor kanskje tas med en liten neve salt.