Tredobling av bredbåndstilbud

Tredobling av bredbåndstilbud

Norge gjør suksess på bredbånd. Siden mai 2003 har utbredelsen økt markant. It-minister Ansgar Gabrielsen stråler om kapp med utviklingen.
I mai 2003 hadde Norge 200 kommuner som ikke hadde noe bredbåndstilbud overhode. Ved inngangen til mars 2004 har tallet sunket til 63. Ved årsskiftet var det 150-160 konkurrerende leverandører av bredbånd i Norge, og innen utgangen av 2005 vil det være bredbåndstilbud til 90 prosent av befolkningen og næringslivet.

-- Nå er det ikke slik at jeg nødvendigvis ønsker svenskene noe vondt, men svenskene valgte en annen bredbåndsstrategi enn oss. Vi har fått mye kritikk for våre valg tidligere, men nå viser tallene at vi har en langt høyere vekst på bredbånd i Norge enn i vårt naboland, og det er derfor et poeng å trekke frem svenskenes stagnasjon i denne sammenheng, mener Ansgar Gabrielsen.

Det var Arbeiderpartiet som i sin tid foreslo en bredbåndsstrategi der markedet skulle være motor i utviklingen. Det offentlige skulle bidra med å være en aktiv etterspørrer og komme med særegne støtteordninger. Både partiet Høyre og Bondevikregjeringen har siden videreført den samme strategien.

Tredobling

Nye tall fra næringsdepartementet viser en tredobling av aktører i markedet fra 2001 til 2004. Den viser at mens svenskene har en avtagende vekst i utbredelse har Norge en sterk vekst, i likhet med Danmark. De nordiske tallene er utarbeidet av Norsk Telecom.

Den årlige penetrasjonsveksten øker for Norge sin del fra 3,1 prosent i 2001, til 6,3 prosent i 2002 og til hele 9,3 prosent i 2003. Svenskenes tall synker. Fra 8,4 prosent i 2001, til 5,8 prosent i 2002 og ned i 4,2 prosent i 2003.

-- Mitt inntrykk er at det sterke offentlige ansvarsfokuset i Sverige har fått aktørene til å sitte på gjerdet og vente på offentlig støtte. Vår motsatte strategi har gitt motsatt effekt, en kraftig vekst i både tilbydere og utbredelse. Det offentlige skal selvsagt fortsette å stimulere utviklingen, og kanskje ennå sterkere enn vi har gjort til nå, men jeg behøver ikke å legge skjul på at dette er spennende tall å vise til nå som Stortinget skal behandle vår bredbåndsmelding, sier Gabrielsen.

Til Budapest

Den norske it-minister er i fokus av flere grunner denne uka. Han var onsdag med på den store ministerkonferansen om informasjonsteknologi i Budapest, for å holde foredrag om europeisk it-utvikling, sett i lys av norske erfaringer og med tanke på de utfordringer EU står overfor etter sin utvidelse.

Konferansen hadde 500 deltakere, og 25 ministere fra hele EU var til stede.

-- Det norske innslaget på denne konferansen er derfor svært tydelig. Dette styrker etter vårt syn bildet av at Norge er spesielt synlig i Europa på dette området, mener Gabrielsen.

En egen norsk utstilling viste hvordan man takler store avstander, og hvordan shippingtradisjoner har dannet grunnlag for at Norge er langt fremme på teknologier som satellitt, mobil og trådløs kommunikasjon.

Norge har selv tatt initiativet til en konferanse til sommeren om digitale standarder i offentlig forvaltning, med utgangspunktet i arbeidet som er gjort i Brønnøysund og rundt AltInn.