Tregt internett?

Tregt internett?

Banalt triks hjelper ni av ti ganger.

Ofte blir vi spurt om vi kan hjelpe med noen tips for å få fart på internettoppkoblingen. Det en gang så raske bredbåndet har blitt smalbånd. Og noen ganger blir vi spurt hva som kan gjøres når internettoppkoblingen har sluttet helt å fungere, eller når det ikke nytter å koble seg på trådløsnettet.

Felles for alle disse problemene er at de oftest kan løses med samme metode. Og at metoden er så enkel at oldefar kan gjøre det:

Dra ut strømkabelen på bredbåndsmodemet og trådløsruteren. Vent ti sekunder, og koble dem til igjen.

Etter et minutt eller to er alt som oftest oppe og kjører igjen, og linja er så god som ny.

Nå er det ikke alt som løses på denne måten, men uansett er dette det første steget i feilsøkingen. Det er det første de ber deg gjøre om du kontakter kundesupport hos bredbåndsleverandøren og det er den løsningen som fikser de desidert fleste problemer.

Ble problemet ikke løst, finner du flere tips her: Få mer ut av bredbåndet