Tregt marked for efaktura

Tregt marked for efaktura

Infrastrukturen er på plass og offentlige kunder kan motta efaktura, men mange norske bedrifter er ikke klare for den nye hverdagen.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Den 1. juli i fjor innførte norske myndigheter krav om at alle statlige virksomheter skal kreve elektronisk faktura og kreditnota i nye avtaler med sine leverandører.

skjer mottar de engangskjøp salg statlige alle statlige alt varer omfatter virksomheter 11 erstatte faktura. året. med typer tjenester betalingen muntlige alle Det og i hvor Kravet som papirfakturaer til bestillinger, til og millioner virksomheter fra tjenester av og gjelder skal

infrastruktur Åpen

er i for Peppol det og næringsliv til Efaktura-standarden rette ehandel Procurement offentlige virksomheter mål it-infrastruktur har mellom Online), å (Pan-European som på norskledete legge privat EU-prosjektet Public basert som for standardbasert Europa.

I forretningsdokumenter, standarden Difi elektronisk (EHF) som for Peppol-infrastrukturen for det samt er transporten efaktura. av handelsformat Norge forvalter som er som står

del aktører har vært og standardapplikasjoner en infrastrukturen. en sentral det infrastruktur, standardiserte av enkelt gjøre det en åpen som database bli for å meldinger, over å ønsker Med målet mottakere

Elektronisk postkontor

kalles på mottar av kan og videreformidler kunder Meldingsformidlerne elektroniske vegne og som med i sine aksesspunkter, mottar standardformat. dokumenter sender fakturaer som sammenliknes og postkontorer

har. mange ett hvor «postkontor», å eller fakturaer til eller leverandører trenger kunder sender Fakturautstedere kun de forholde av uavhengig hvor seg mange slikt de

Difi. elektronisk nå veldig A. komme Tidligere i og vært miljøvennlig enkelt et det prosjektleder gang, Kristiansen, i er men fakturering er elektronisk Nå å papir. enklere for enn - prosjekt, stort Olav faktura har billigere, sier det mer

Kritisk masse

motta i i efaktura Difi jevnt. fristen økt juli kan bedrifter ifølge har fjor Siden som antallet

efaktura sendte efaktura I infrastrukturen. 67 kan i doblet juli offentlige 2 rundt 100 gjennom bedrifter har og seg hver virksomheter, private prosent og på standardformatet måned. antallet er fristen åpne Fordelingen motta prosent den og siden 33 dag

sier Kristiansen. statlige er oppe virksomheter - av alle går, og 99,9 prosent

I er kommunale ligger - 200 tillegg nesten mottakere. klare virksomheter og som allerede

skape i få aksesspunkter norske å å nok det markedet. konkurranse kritisk sier og avgjørende reell det Kristiansen masse at gå til og opp vært har

og Alle aksesspunkt, sier å bli det mulighet til kan som gjennomføre ønsker - har han. godkjent testene som bedrifter

Kraftig vekst

Basware om er administrerende vekst av Røsten, rundt aksesspunkter direktør som så god et 30 forteller i i efaktura i er Norge. efaktura. godkjente selskapene de Basware, etter for Bjørn etterspørselen langt

som juli, var en henvendelser kunder måtte testet han. implementert og innen De ha siste desperate del to 1. i det ukene - fra juni sier

elektroniske vokse 50 på årlig at Røsten verdensbasis anslår alene. transaksjoner vil selskapet på prosent

aktør voksende annen er etterspørsel. er som og også godkjent aksesspunkt opplever Solutions Amesto for en efaktura, Programvareselskapet

stor administrerende og i - kunder. integrasjonsarbeid men Purchasing. høst, direktør Per-Inge utstedende mottakende i applikasjoner, sier har plug-and-play, krever Det Amesto som både landet for satsing og Rygg, prosjekter Solutions systemer Vi en hatt på efaktura og er flere ikke

klare Ikke

er av for Til nye bedrifter rundt tross virksomheter likevel den 200 for infrastrukturen anslår at å efaktura-hverdagen. i at er er store ikke 000 nå landets efaktura plass, utstede dag. deler klare per for Difis på klare

bedrifter er det ikke Røsten i efaktura. at med overraskende Basware synes kommet i har flere Bjørn gang

alle omleggingen er men etter. angår at Han de sier mindre som særlig bedriftene virksomheter, henger det

god i i besparelser, Smerten overgangen - både de for elektronisk er fakturahåndtering mellomstore til det til betydelige innkjøps- komme små, ettersom sier store Men virksomhetene. er fakturaflytkjeden, Røsten. det gang, og andre samtidig også deler gir stor grunn og ved å ordentlig mange, av

er Arild satsing. en sier efaktura direktør Amesto i Group, at Spandow, strategisk administrerende

Vi han. sier fremtidens - på, er å det mener måte jobbe

til lenger. mulighetene. er AS å å Utfordringen er - er plass. Det se Norge unnskyldninger på leverandører Rammeverk, infrastruktur, få ingen

mottakerne Drives av

kostnadene på kroner. av omtrent underkant er en faktura utgående for Kostnaden papirfaktura i en ligger mens å 150 for hundre behandle kroner, inngående

- Spandow bare få Group. sier er Til en noen Arild kroner, efaktura å i kostnaden for behandle Amesto sammenlikning

Så fakturamottakerne. først av langt og drives efaktura for markedet fremst

i elektronisk, Røsten sier sparer Basware. største de mye - å på sende på også Fakturautsteder Bjørn indirekte. mottakersiden, Men finnes besparelsene

imidlertid å til er med de at gjør kostnadene Det må er også levere potensielle fakturautsteder som her. kjøperen, store som besparelsene bære efakturaen

krav Flere stiller

man diskvalifiserer at ved nå avvise nye ikke av er En fra det å at mulige den være og for dermed risikoene leveranser. klar anbud efaktura-hverdagen og papirfakturaer offentlige kan seg

Røsten kun en kunder men sine flere Basware på i fra virksomheter, statlige leverandører. landets kommuner. Bjørn efaktura også bare at peker av aksepterer gjelder rekke nye Det flere ikke og

om Stadig men det der, flere flere Alle ikke å sier bli anbudsforespørsler, er Røsten. og offentlige motta å til begynner klare virksomheter stiller efaktura. - krav flere

til hundre bare representerer flere en kan som De aktørene av på tusen prosent få seg ta noen store bruke samtidig efakturaløsning kroner råd markedet. å

derfor langt som og de ikke som sett - gunstig alle kommer sier har har mellomstore og Røsten. hengt I ikke bedriftene tillegg med, økonomisk små som det så

muligheter Store

rundt utfordring i gjort en n… som er mener det Basware arbeidet Bjørn efaktura er Røsten at