For tregt i skolen

For tregt i skolen

Utviklingen med tanke på bruk av nye læremidler, som it, går for tregt i norsk skole, mener avdelingsdirektør Fred Arne Ødegørd i næringsdepartementet.
På den store konferansen om skolepolitiikk, NKUL, torsdag og fredag denne uken, kom Fred Arne Ødegård, med klar melding til skolesektoren i et av åpningsforedragene torsdag.

-- Utviklingen går for tregt, slo han fast overfor de drøyt 700 deltakerne.

Ødegård er er avdelingsdirektør i næringsdepartementet, men har tidligere jobbet i utdanningsdepartementet. Ødegård som før 2001 var ansvarlig for it- satsingen i skolen, understreket at det er nødvendig å få lærerne trygge på bruken av it.

-- Problemet med innføringen av it i skolen har hele tiden for oss som har ansvaret, vært at det er en bevisbyrde overfor alle andre, sa han i følge en pressemelding fra konferanseledelsen.

Nysjerrighet, nyskaping, nye arbeidsformer og entusiasme er stikkordene fra Ødegård om hvordan man skal innføre it i skolen.

Over 700

Norsk konferanse for utdanning og læring (NKUL) ble åpnet av rektor Eivind Hiis Hauge på NTNU i Trondheim torsdag. Det er tiende gang NKUL blir arrangert, denne gangen med tema Digital læring i ti år, NKUL i 10 år.

Rektor Hiis Hauge understreket at NTNU er den tredje største læringsinstitusjonen i Norge, og den desidert største innen realfagene.

Sterk debatt

Torsdag kveld var det stor it-debatt om norsk skole i Studentersamfunnet i Trondheim. Dette også i regi av konferansen. Tema var mange års it-satsing - hva har vi oppnådd?

Innleder til debatten var professor Sigmund Lieberg. Han var tidligere direktør i Nasjonalt læremiddelsenter (NLS). Dette ble senere gjort om til Læringssenteret, og går fra 15. juni inn i det nye Utdanningsdirektoratet. På en konferanse før jul hevdet Lieberg at styringen av it-satsingen er i ferd med å bli for byråkratisk, og at den i liten grad har noen sammenheng med læringsutbyttet.

Med i debattpanelet sammen med Lieberg, var avdelingsdirektør Øystein Johannessen fra UFD og Solfrid Grøndal fra Kvalitetsutvalget hentet inn. Andre debattanter var Morten Søby fra ITU og Roger Larsen fra leverandøren Fronter.