Trender som vil påvirke it-bransjen i 2003

Ansvarlighet, sikkerhet, forbindelser, indentitet.

Ansvarlighet - Manglende tiltro til toppsjefer

Økonomisk nedgang og skandaler gjør at bedrifter må bli mer gjennomsiktige og åpne

Sikkerhet - Truslene øker raskere enn forebygging og reaksjon på trusler

Bedriftenes sikkerhetsinvesteringer vil ikke klare å følge veksten i angrep som truer deres virksomhet

Forbindeler - Nettverket vet hvor alt er

Innebygde sensorer vil legge til rette for bedre maskin-til-maskin-kommunikasjon, og gi næring til lokasjonsbaserte tjenester

Identitet - Digitale spor blir din identitet

Bedrifter vil samle mer informasjon for å identifisere sine kunder og autentisere transaksjoner. Dette vil provosere fram diskusjoner om hvem som eier og kontrollerer informasjonen.

Kilde: Cap Gemini Ernst & Young