Trenger innovativ e-betaling

Trenger innovativ e-betaling

Nye forbrukervaner vil sende dagens betalingsplattformer til skraphaugen, spår rapport.

Betalingssystemer er i ferd med å bli såpass kompliserte og internasjonale, at bare få aktører kan overleve på markedet. Ifølge en ny rapport vil en god del av dagens løsninger forsvinne eller bli integrert i andre.

Spørreundersøkelsen viser at 40 prosent av finans- og banknæringen vil bruke to til tre betalingsplattformer om ti år. Til sammenligning bruker 21 prosent av bedriftene i dag det de ni plattformer.

Undersøkelse Cognizant Research og Financial Services Club har gjennomført blant mer enn 300 ledere i finans- og banknæringen.

Nye innovative plattformer

Undersøkelsen har fått det pene navnet ”The Changing Face of Payments: A Review of Current Payments Infrastructure and Implications for the Future”, eller kortsagt endringer i betalingsmåter. Rapporten viser at reguleringer og standarder i stor grad vil påvirke både markedet, eksisterende aktører og nykommere. Eksisterende betalingsinfrastruktur er ikke fleksibel nok for å tilpasses regulatoriske endringer. Hele 63 prosent av respondentene tror at betalingsinfrastrukturen vil stå overfor betydelige endringer i tiden som kommer.

For å lykkes i fremtiden må transaksjoner tilpasses regulatoriske endringer og økt konkurranse. Mens respondentene mener SWIFT i dag er den viktigste transaksjonsplattformen blir EBS Clearing, Vocalink og Equens sett på som de nest viktigste, innovative og ledende plattformene. 96 prosent av bankene i retail-segmentet mener Internett står for en av de viktigste endringene og 82 prosent mener mobil teknologi vil spille en viktig rolle i fremtiden. Cloud Computing trekkes også frem som en viktig bidragsyter til endringer.

På rett sted – til rett tid

Transaksjonsplattformer og transaksjonsprosessering er kritisk for å kunne opprettholde en stabil økonomi. Bedrifter og enkeltpersoner forventer at betalinger når riktig mottager på rett sted, til rett tid og til en konkurransedyktig pris. Chris Skinner, leder for Financial Services Club, sier ny teknologi reduserer etableringsbarrierene samtidig som nye aktører som PayPal, Vodafone, Google og Apple får tilgang til et stadig mer konkurranseutsatt marked.

– Nye reguleringer krever at bankene tilpasser og sikrer sine prosesser og systemer for å kunne tilpasse seg endrede krav. Dette setter press på bankene i forhold til det å reagere raskt for å unngå risiko i form av å velge stabile, skalerbare og kontrollerbare systemer, sier han i en pressemelding.

– Vi er inne i en periode med vesentlige endringer ettersom det globale markedet for transaksjonstjenester utvikler seg. I Europa vil vi se en konkurransepreget kamp, i Asia en konsolidering med pan-regionale eller internasjonale aktører, mens de største landene som USA vil beskytte den nasjonale infrastrukturen, legger han til.

Ny forbrukergenerasjon

Globalisering, regulatoriske endringer, ny teknologi og en ny generasjon med teknologivante mennesker vil bidra til store bransjeendringer, hvilket innebærer at finans- og banknæringen vil måtte endre fokus for å sikre fleksibilitet og åpenhet. Tony Virdi, Vice President for Banking og Financial Services Practice for Cognizant i UK og Irland, sier nykommere i bransjen vil skape forstyrrelser gjennom prosess- og teknologinnovasjon.

– Endringer i måten vi bruker internett og mobiltelefonen på for å betale betyr at bankene må forberede seg på fremtiden ved å investere i innovativ teknologi og utvikling av kunnskapsprosesser for å møte behovene til en ny generasjon forbrukere i et stadig mer konkurranseutsatt og regulert miljø.

– Det hersker ingen tvil om at det i fremtiden vil bli økt etterspørsel etter domene- og teknologiekspertise, legger han til.

Om undersøkelsen

Mer enn 300 personer deltok i undersøkelsen. Hovedsakelig fra banker (30 prosent), teknologileverandører (24 prosent), konsulenter (19 prosent)., mens 11 prosent representerer bransjer uten tilknytning til bank- og finansnæringen. Respondentene representerte mellomledere (29 prosent), konsulenter (22 prosent) og toppledere (30 prosent). 74 prosent prosent av respondentene er fra Europa.