Trening, kosthold og helse

Vestlandsforsking er involvert i prosjektet "trivsel.net" og skal utvikle en nasjonal tjeneste som skal motivere til å gi rettledning om trening, kosthold og helse via internett.