Trening, kosthold og helse

Vestlandsforsking er involvert i prosjektet "trivsel.net" og skal utvikle en nasjonal tjeneste som skal motivere til å gi rettledning om trening, kosthold og helse via internett.

Tjenesten skal etter prosjektperioden finansieres gjennom brukerbetaling. Tjenestene skal utvikles for tre målgrupper: Næringslivet, skoleverket og innbyggere generelt.

Tjenestene skal også omfatte kampanjer, motiveringsaktivitet og direkte oppfølging omkring helse, trening og kosthold.