Triple-play på Hadeland

Triple-play på Hadeland

Hadeland Energi har signert franschise-avtale med Lyse Tele, og vil la Datametrix stå for design og utstyrsleveranse av et aksessnett for triple-play i inneværende år.
Avtalen har en initiell verdi på 4,5 millioner kroner i 2004, og en potensiell verdi på ytterligere et par millioner i løpet av de neste to årene.

Datametrix har tegnet en partneravtale med Lyse Tele, og vil derfor være blant de prefererte leverandører av infrastrukturdesign, teknologi og kompetanse for alle energiverk som tegner franschise-avtale med Lyse Tele. Men Datametrix satser også på selvstendige leveranser til energiverk med bredbåndsambisjoner, opplyser selskapet i en pressemelding.

- Vi ser på denne avtalen som en konsolidering av vår posisjon som "bredbåndsutbygger" hos kraftsektoren. Vi er allerede godt i gang med utrullingen av triple-play for Salten Bredbånd, men dette er første kontrakt basert på partnerskapet med Lyse Tele. Partnerskapet med Lyse Tele styrker definitivt våre markedsmuligheter i kraftsektoren, det gir oss nok et bein å stå på., sier administrerende direktør Svein Lerkerød i Datametrix.

Hadeland Energi begynner utrullingen av aksessnettet sitt i løpet av våren, mye av fiberen er allerede på plass. Hadelendingen vil få tilgang til både høyhastighetsinternett, tv og filmleie, samt ip-basert telefoni. Konsernet skal investere betydelige beløp i årene fremover, og forventer avkastning på investeringene i løpet av få år.

- Vi satser på fullverdig fiberbasert bredbånd. Konsernet står med dette overfor en ny milepæl i den lokale "everkshistorien". Vår nysatsning innen bredbånd rettes mot både private boliger, bedrifter og offentlig virksomhet i regionen, sier konsernsjef Jan A. Olsen i Hadeland Energi.

Datametrix er allerede i tett dialog med flere andre energiverk som går med triple-play-planer.

- En utrullingskontrakt av denne typen vil typisk ha en verdi på 5-6 millioner kroner, litt avhengig av hvor stor utrullingen er og hvor mye av jobben som skal utføres av Datametrix. Dette er relativt store kontrakter i dagens marked, og det sier seg selv at dialogene vi nå fører med energiselskapene er viktige dialoger med stort potensial for Datametrix, sier Lerkerød.