Trolltech sikter mot 100 millioner telefoner

Trolltech sikter mot 100 millioner telefoner

Qtopia skal være på 100 millioner mobiltelefoner i 2008, håper Trolltech-sjef Eirik Chambe-Eng.
Det siste året har Trolltech økt fra 80 til 140 ansatte, åpnet kontor i Kina og lansert Qt4. Men Eirik Chambe-Eng, som leder selskapet sammen med Haavard Nord, gir seg ikke med det.

- Linux på mobilen vil eksplodere neste år. Vårt mål er at Qtopia skal være på 100 millioner terminaler innen 2008, sa Chambe-Eng til Trolltechs europeiske utviklermenighet.

Hele Qt4 legges nå inn i Qtopia, som er applikasjonsplattform og brukergrensesnitt for Linux-baserte mobiltelefoner og pda-er. Dermed kan samme programvare kjøres på mobile terminaler såvel som på pc.

Luftig

Trolltech har fått innpass hos kinesiske mobilprodusenter og kan også vise til to millioner Motorola-terminaler med Qtopia. Likevel er det langt fram til målet om 100 millioner Linux-telefoner, ikke minst fordi Trolltech må dele markedet med andre aktører.

- Flere mobilprodusenter vil satse på Linux fordi de har sett hvordan Microsoft presset marginene til pc-produsentene, argumenterer Trolltech-sjefen.

Analytiker David Krebs i Venture Development Corporation (VDC) er avventende til Trolltechs Linux-optimisme. Men han er sikker på at Windows, Symbian og Linux vil leve side om side i mobilmarkedet, og at det vil være flere enn 100 millioner Linux-telefoner i 2008.

Evangelisering

- Applikasjoner som kan kjøre på flere plattformer og effektiv bruk av ressurser som minne og I/O, kommer til å bli stadig viktigere. Det er Trolltech gode på. Spørsmålet er om selskapet klarer å putte så mye tyngde bak Qtopia at plattformen blir synonymt med Linux-utvikling for trådløse terminaler, sier Krebs.

Linux gjør det godt i såkalte innvevde løsninger (embedded), blant annet fordi Windows og Symbian sliter med sanntidsapplikasjoner. Det gir Linux kredibilitet i mobilverden, mener analytikeren.

- Qtopia er foreløpig under radarskjermen, men begynner å få oppmerksomhet. Det Qtopia trenger nå, er evangelisering, understreker David Krebs.