Tron Øgrim er død

Tron Øgrim er død

I elleve år, fra 1990 til 2001, var Tron Øgrim fast spaltist i PC World Norge.

Tron Øgrim er død, 59 år gammel. Fra tidlig på 1970-tallet til midt på 1980-tallet var han en av de sentrale i ledelsen av AKP (ml) – og for folk flest dermed trygt plassert ytterst til venstre i det politiske spektrum. Derfor vil mange sikkert se det som et paradoks at han senere skulle bli en av de sentrale kommentarskribentene i PC World Norge, et teknologitidsskrift med nære forbindelser til en av de raskest voksende deler av norsk næringsliv – og eid av «amerikansk monopolkapitalisme».

I elleve år, fra 1990 til 2001, var Tron Øgrim fast spaltist i PC World Norge. Hans politiske engasjement var på ingen måte i konflikt med hans dyptpløyende interesse for teknologi generelt og datateknologi spesielt. Spirene til interessen kom sikkert fra hans far, fysikeren Otto Øgrim, kjent fra «Fysikk på roterommet», et tv-program som dukket opp allerede i fjernsynets barndom.

I mange år var det jeg som hadde i oppgave å ta imot Tron Øgrims artikler til PC World og med nennsom hånd tilpasse dem til vårt blads format. Tron Øgrim hadde gjort talemålet i Oslo, øst for Akerselva, til sitt skriftspråk, og han så med ublide øyne på alle forsøk på å «normalisere» språket til gjengs bokmål. Etter et par utblåsninger fant vi et kompromiss der våre inngrep kun ble gjort av layoutmessige årsaker, ikke språklige.

Her i PC World talte Tron Øgrim varmt for sine teknologiske hjertesaker: at pc-teknologien skulle være for alle, at alle skoleelever måtte få hver sin pc, at internett og mobiltelefon ville bli veien ut av elendigheten for folk i den fattige delen av verden. Ikke minst hadde han store vyer om global kommunikasjon.

En av hans mest engasjerte skildringer var om da han satt høyt oppe i Andesfjellene og greide å overføre en artikkel til meg via satellittelefon. Da så han at målet kunne nås: «Nærder i alle land: Vi vinner! Det vi står for når'e gjelder Teknologi For Alle, vil Vinne. Vår drøm i dag, virkelighet imårrå!»

Mange har nok forutinntatte meninger om teknologi-interesserte, for eksempel om hva slags type mennesker som leser et blad som PC World Norge. Responsen som Tron Øgrim fikk, gjorde at han selv fikk et mer variert bilde av våre lesere enn han selv hadde ventet. Som han skrev: «PCworld ga meg et publikum en gammel Rød Jævel ikke ofte får ... Bedre lesere enn dere kan ingen skriver få!»

Vi kvitterer med at en mer engasjert og mer engasjerende kommentarskribent enn Tron Øgrim vil PC World Norge aldri få. På vegne av både redaksjonen og leserne takker vi for det utvidede perspektivet som Tron Øgrim ga oss alle.

Toralv Østvang, fagredaktør, PC World Norge