Trønder-leger får ip-nett

Tele Danmark InterNordia AS har tegnet kontrakt med EDB Teamco og skal levere aksessnett for legekontorene tilknyttet Midt-Norsk Helsenett.

Tele Danmark InterNordia skal gjennom sitt IP-nettverk knytte sammen over 200 legekontorer i Midt-Norge. Tilknytningen vil i Trondheim skje via Tele Danmarks trådløse bredbånds- og telefoninett.  Ut over dette vil Tele Danmark InterNordia levere IP-oppkoblinger via xdsl og i enkelte tilfeller på oppringt oppkobling. Alt sys sammen til en helhetsløsning for Midt-Norsk Helsenett og tilknyttede legekontor. I tillegg til dette omfatter leveringen løsninger for hjemmekontor til de leger som ønsker dette.

- Vi er meget glade for denne kontrakten. Dette er en av våre største enkeltkontrakter i Midt-Norge så langt, med en årsverdi på rundt 5 millioner kroner, sier administrerende direktør i Tele Danmark InterNordia, Finn Boisen.

Tele Danmarks vilje til å benytte regionale leverandører var medvirkende årsak til at selskapet fikk oppdraget fra Midt-Norge Helsenett.