Trøndere velger Ementor og Dell

Dell og Ementor er konkurrenter innenfor en to-årig rammeavtale med Sør-Trøndelag fylkeskommune om å levere it-utstyr og tjenester for nær 70 millioner kroner.

Avtalen har en tidsperiode på to år med opsjon for ytterligere 1 + 1 år, og en antatt verdi på 70 millioner kroner for hele perioden. Kundene i rammeavtalen kan velge å handle utstyr fra Dell eller Ementor.

Leveransene i den offentlig utlyste anbudsrunden for rammeavtalen til Sør-Trøndelag fylkeskommune omfatter ikt-relatert utstyr og tjenester til fylkeskommunens Fylkeshus, 28 videregående skoler, Tannhelsetjenesten, PP-tjenesten, Fylkesbarnevernet og rustjenesten.

Dell og Ementor

– Dell ble valgt etter en totalvurdering, gode spesifikasjoner på utstyret og at de ligger i front av utviklingen i IT-bransjen. I tillegg anser vi Dell for å være gode på logistikk, service og pris. Ytterligere elementer som talte i Dells favør var 3 år på stedet service, bruk av standardkomponenter og deres eksisterende avtale med IBX., sier Glenn Paulsen, ikt-sjef i Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Ementor Norge AS er representert i Midt-Norge gjennom sitt kontor i Trondheim med rundt 65 medarbeidere.

-- Sammen med lokal tilstedeværelse og vår etablerte satsing på kommuner og fylkeskommuner i Midt-Norge forventer vi at denne rammeavtalen skal gi oss ytterligere muligheter for vekst innenfor offentlig sektor, sier Arnstein Bue, salgssjef i Ementor..

Foruten å tilby et bredt spekter av IKT-relaterte konsulent- og rådgivingstjenester i Midt-Norge, er Ementor Norge AS Norges største forhandler av pc-er og servere fra HP Compaq og IBM.

Offentlig satsing

Totalt 19 kommuner er tilsluttet Sør-Trøndelags fylkeskommunes innkjøpsordning, bl.a. Agdenes, Klæbu, Melhus, Oppdal, Orkdal, Rennebu og Selbu. I tillegg vil ytterligere fem kommuner tilslutte seg ordningen når deres egne eksisterende avtaler på IT-utstyr utløper i løpet av avtaleperioden.

Dell hevder det nå er en bevisst satsing på offentlig sektor som bærer frukter.

-- Sør-Trøndelag fylkeskommune føyer seg med denne rammeavtalen inn i rekken av offentlige og kommunale virksomheter som har valgt løsninger fra Dell. Rammeavtalen kommer som et resultat av vår langsiktige satsning på offentlig sektor, sier salgsdirektør offentlig sektor Tor Austenå, i Dell Computer Norge.