Trønderne skyter på Meyer

Trønderne skyter på Meyer

Nasjonalt senter for sikkerhet flyttes fra Trondheim til Gjøvik. - Vi har blitt offer for et politisk spill, sier SIS-leder Ove Ovesen.
Nasjonalt senter for informasjonsikring har hatt en midlertidig plassering i Trondheim, knyttet til miljøet rundt SINTEF. For en uke siden ble det offentliggjort at moderniseringsminister Morten Andreas Meyer har besluttet at den endelige adressen for senteret blir på Gjøvik og ikke i Trondheim.

Trønderne har lenge kjempet for å beholde sikkerhetssenteret i Midt-Norge, slik ville ikke Meyer ha det.

Skuffet

På dagens senter for sikkerhet, knyttet til SINTEF i Trondheim, er de svært skuffet over Meyers beslutning.

- Vi er forundret over avgjørelsen, og mener vel at vi har blitt offer for et politisk spill. Utspillet fra Meyer kommer jo også midt i valgkampen, sier lederen for senteret i Trondheim, Ove Olsen, til Computerworld.

- Alle signaler så langt fra departementet har vært udelt positive om den jobben vi har gjort. Det må også være udiskutabelt at det største sikkerhetsmiljøet i Norge finnes nettopp i vårt nærområde og vi syns vel det også på den bakgrunn er litt merkelig at man mener at plasseringen på Gjøvik vil bringe oss mer i forkant av utviklingen. Det hadde vært bedre om man kalte en spade og spade, og sa at dette handlet om politikk, ikke fag, mener Olsen.

På Gjøvik må de bygge opp et nytt senter helt fra grunnen av.

- Det blir sikkert et bra senter dette også, men det vil jo kreve mye jobb og kompetanseoppbygging. De ansatte på dagens senter er knyttet til miljøene her oppe og kommer ikke til å flytte på seg, understreker Olsen overfor Computerworld.

Undersøtter innovasjonsplanen

- Etableringen av Senter for informasjonssikring er et ledd i å bedre sikkerheten og redusere sårbarheten for informasjons- og kommunikasjonsteknologi (ikt) i samfunnet generelt, sier moderniseringsminister Morten A. Meyer.

- Lokaliseringen understøtter dessuten regjeringens innovasjonsplan for Innlandet 2010 der informasjonssikkerhet er ett av seks satsingsområder, påpeker Meyer.

På tvers av styringsgruppen

Dagens Næringsliv skriver at en statlig styringsgruppe anbefalte at senteret burde legges til Trondheim eller Oslo.

- Vår vurdering var entydig. Av faglige og økonomiske årsaker mente vi at senter for informasjonssikring burde legges til Oslo eller Trondheim, ikke Gjøvik, sie styringsgruppens leder Nils Holme til DN.

Han vil ikke kommentere spørsmålet om Meyers beslutning om å legge Sis til Gjøvik har sammenheng med at ministeren kommer fra området.

Holme stiller seg undrende til moderniseringsministerens beslutningsgrunnlag, da han trosset både styringsgruppe og eget embedsverk i denne saken.

Holme sier til Dagens Næringsliv at han tviler på at gjøvik har like gode faglige miljøer som Oslo og Trondheim.

- I så fall må de være konkurransedyktige med Sintef og NTNU i Trondheim og Nasjonal Sikkerhetsmyndighet og Norsk Regnesentral i Oslo, sier Holme.