Trondheim kjøper erp av EDB

Trondheim kjøper erp av EDB

EDB Business Partner skal levere og drifte nye økonomisystemer til Trondheim kommune. Avtalen har en verdi på rundt 60 millioner kroner.

Trondheim kommune utvider sitt samarbeid med EDB Business Partner. Leveransene er hentet fra EDBs nye løsningsportefølje "Digital offentlighet" og avtalen har en varighet på fem år.

Forut for kjøpet har Trondheim kommune brukt cirka 15 000 timer på å gjennomføre analyser av alle arbeidsprosessene.

- Alle fagmiljøene har vært involvert i prosessen som førte fram til valget av EDB som leverandør. Valget av EDB er gjort ut i fra både faglige og teknologiske vurderinger for å støtte arbeidsprosessene i Trondheim kommune, sier IT-sjef Harald Moe i Trondheim kommune i en pressemelding.

- Dette er et gjennombrudd for EDBs nye løsningsportefølje "Digital offentlighet". Trondheim kommune er et utstillingsvindu for bruk av IT i det offentlige, og valget av EDB er en tillitserklæring og bekreftelse på at våre nye løsninger er konkurransedyktige, sier Jan Ivar Borgersen, konserndirektør offentlig i EDB.

De nye løsningene skal bidra til at kommunens administrasjon blir mer effektiv og legger til rette for økt digital samhandling med innbyggerne. EDBs leveranse til Trondheim kommune starter første august i år. Løsningene dekker kommunens behov knyttet til lønn-, personal-, økonomi-, regnskaps-, investerings- og innkjøpssystem. Etter planen vil de nye løsningene være fullt implementert hos Trondheim kommune etter 18 måneder.

LES OGSÅ: Trondheim gjør SAP-avtale med EDB