Tror Chess blir dyrere

Tror Chess blir dyrere

Lavpriskonkurrenten til Chess, Noextras.net, tror at kundene taper på oppkjøpet.

Noextras.net sender ut en pressemelding om at de mener Chess-kundene kommer til å måtte betale mer for mobiltelefoni etter at TeliaSonera kjøpte mobilselskapet. Noextras.net er et billigmobilselskap som startet i år og eies av Agder Energi.

 

- Det er ofte slik prisstrukturen endrer seg når et stort selskap kjøper et lite, sier adm. dir. Michael Irgens til Computerworld.no.

 

Flere kunder flytter

 

Han påstår at antallet kunder som kommer fra Chess har doblet siden det ble kunngjort at selskapet kjøpes opp av en stor aktør i markedet.

 

 – I juni, da fokuset var på det sterkeste, registerte vi en betydelig økning av Chess-kunder som byttet til Noextras.net, sier Irgens.

 

Med det første vil ikke kundene merke så mye, tror Irgens, men på sikt kan det være en fordel for et lite selskap som Noextras.net.

 

Kan være bra

 

- Det er vanskelig å vite hva skjer med en gang. Chess forsetter med det første uavhengig som sterk aktør i markedet, og det vil ta tid før vi ser endringer. For oss er det foreløpig bra, og det er ikke nødvendigvis negativt for oss at disse to slåss sammen. Folk er opptatt av penger, og vil lete etter nye billigselskaper.

 

Noextras.net startet i februar og har ifølge Irgens 33.000 mobilkunder. Selskapet er rettet mot det norske markedet, men har konkrete planer å starte opp i Sverige innen kort tid.