Tror Ementor må hente mer penger

I en analytikerrapport kommer det frem at det er høy risiko for teknisk konkurs i Ementor.

Det vil fremtvingen nok en emisjon i selskapet, ifølge Finansavisen.

Analytiker Didrik Kjeldahl påpeker at Ementor hadde en egenkapital 61 millioner kroner etter tredje kvartal, goodwill på 113 millioner og immatrielle eiendeler for 108 millioner. Rundt 55 millioner fra salget av outsourcingsvirksomheten vil tilføres, men vil få en motvekt i 45 millioner kroner i restruktureringskostnader.

Ifølge avisen forventer Kjeldahl at restruktureringen i selskapet vil fortsette i 12-18 måneder, noe som vil skape problemer i forhold til årsrevisjonen. Han tror at revisor vil vil kreve en nedskriving.

Stort usikkerhetsmoment

Konsernsjef Jo Lunder er ikke enig.

- Dette blir spekulativt. Jeg ser at det går an å følge et slikt resonnement, men jeg er ikke sikker på om revisor vil være uenig i at goodwill er overvurdert, sier han til Finansavisen.

Men han er enig i at selskapet er underkapitalisert

- Som sagt er det stort usikkerhetsmoment omkring hva vi vil bokføre som gevinst fra salget av driftsvirksomheten til Ergo. Når dette er klart vil vi se på kapitaliseringsbehovet, sier Lunder.