Tror ip gir videotelefoni en ny sjanse

Tror ip gir videotelefoni en ny sjanse

Med ip-basert videotelefoni fra Cisco er det like lett å sette opp en videosamtale som en vanlig telefonsamtale. Og videotelefonene skal ut til alle ansatte.
LONDON: Det er ikke lett å lansere nye løsninger for videotelefoni uten at folk trekker på smilebåndet. Tross iherdige forsøk fra produsentene de siste ti-femten årene, har videotelefoni aldri fått sitt gjennombrudd.

Det dyre videotelefonitutyret som er kjøpt inn av mange bedrifter og offentlige etater, benyttes knapt. Selv ikke de siste årenes terrorfrykt og sviktende økonomi har økt bruken vesentlig.

Cisco har lenge hatt sin AVVID-arkitektur (Architecture for Voice, Video og Integrated Data), men legger først nå inn støtte for videotelefoni i sin ip-hussentral Call Manager. Målgruppen er større organisasjoner med geografisk spredt virksomhet og eget fjernnett (wan).

Teppebomber

Rutergigantens lansering av videotelefoni betyr det definitive gjennombruddet for ip i dette markedet. Spesialiserte selskapet som Tandberg og Polycom har lenge tilbudt ip som en opsjon. Men utstyret har stort sett vært utviklet for å kjøre over isdn, noe som har gitt relativt høye priser både på utstyr og bruk.

Like viktig som at ip vil gjøre videotelefoni rimeligere, er at Cisco ser for seg at større organisasjoner skal "teppebombes" med videotelefoni. Selskapet vil ha teknologien ut på pulten til hver enkelt ansatt. Dermed forlates tankegangen om at videotelefonene skal stå på møterommet til felles avbenyttelse.

-- Alle forretningsprosessene som er digitalisert de siste årene har gjort organsiasjonene mer upersonlig. Med videotelefoni kommer vi nærmere hverandre, sa europeisk markedssjef Mard de Simone under lanseringen av Call Manager 4.0 sist uke.

Samtidig med den nye hussentralversjonen lanserte Cisco et lite usb-kamera som kan plugges inn i en pc eller ip-telefon. Systemet holder selv rede på hvem som har kamera og videoforbindelsen settes automatisk opp når to personer med kamera ringer hverandre. Dermed er det like enkelt å sette opp en videosamtale som en vanlig telefonsamtale. Personen i andre enden får et ansikt og er ikke lenger bare en stemme.

Internt

Som vanlig ip-telefoni er ip-basert videotelefoni avhengig av datalinjer med garantert tjenestekvalitet. Forsinkelse, pakketap og jitter må være under et visst nivå for at lyd- og bildekvalitet skal bli akseptabel.

Ciscos løsning er først og fremst rettet mot intern bruk, altså kolleger som snakker med hverandre over wan. Det er en strategi som harmonerer med erfaringer som viser at videotelefoni fungerer best når folk kjenner hverandre godt fra før.

-- Vi mister produktivitet og engasjement når vi mister human touch, understreket de Simone under lanseringen ble overført fra London til Paris over Ciscos wan.

Kvaliteten på bildene vil være avhenging av overføringskapasiteten, som typisk settes et sted mellom 128 kilobit per sekund og 760 kbit/s. Overføringen til Paris fungerte prikkfritt med glimrende bildekvalitet. Likevel mistet de franske journalistene raskt oppmerksomheten. Det kan se ut til at det et stykke igjen før videotelefoni erstatter fysisk tilstedeværelse.