Truer med saksøking

Telenor Business Solutions vil ikke følge ansiennitetsprinsippet når selskapet nå sier opp 239 av sine ansatte.

Hovedprinsippet er kompetanse, slår selskapet fast. Det reagerer hovedstillitsmann Helge Enger i El&It-forbundet ifølge Klassekampen sterkt på.

Enger utelukker ikke arbeidsrettssak hvis Telenor ikke besinner seg.