Truer med å trekke seg ut av Sør-Korea

Microsoft har truet med å trekke seg ut av Sør-Korea, dersom selskapet blir dømt for brudd på konkurranseloven. 30. november faller dommen.

Sør-Koreas handelskommisjon har utsatt kjennelsen i en sak der selskapet er saksøkt for brudd på koreanske deler av konkurranseloven, ofte omtalt som antitrustloven. Kjennelsen i saken blir kunngjort 30. november.

Søksmålet i saken ble anlagt i september 2001 av selskapet Daum Communications, en leverandør av internettportaler, og rettet seg mot Microsoft tette kobling mellom Windows Messenger og operativsystemet. Daum har i Sør-Korea en egen plattform for øyeblikksmeldinger, som konkurrerer med Messenger.

Microsoft inngikk tidligere denne måneden et forlik med Daum, som omfatter en samlet kompensasjon på 30 millioner dollar, eller circa 200 millioner kroner.

Hvis domstolen likevel skulle komme fram til at Microsoft har brutt konkurranseloven, og ilegger en straff som innebærer at Messenger eller annen programvare må fjernes fra operativsystemet, kan det føre til at Microsoft, ifølge tidligere uttalelser, trekker seg ut av Sør-Korea eller i det minste utsetter koeranske lanseringer av nye produkter.