Truer med å utsette Vista

Microsoft vil ha EUs godkjent-stempel for å unngå nye gigantbøter. Det er deres eget ansvar, mener EU.

Microsoft har varslet om at det nye operativsystemt kan bli forsinket i Europa, dersom eventuelle EU-krav om endringer i produktet ikke blir lagt fram tidsnok.

Microsoft avventer nå et svar fra EUs konkurransekommisjon på flere forslag som selskapet leverte i august, for å sikre at Vista er i overensstemmelse med EU-regelverket. Det melder nettstedene til finansnyhetsbyrået Bloomberg og avisen Wall Street Journal.

Det er viktig for Microsoft at ikke selskapet nok en gang kommer i søkelyset for konkurransevridende tiltak. Selskapet skylder allerede EU mangfoldige milliarder kroner, etter en dom i 2004.

Milliardbot

Microsoft ble i 2004 dømt for brudd på EUs konkurranseregler, og fikk en bot på 610 millioner euro. I tillegg løper det dagsbøter så lenge EU mener at Microsoft ikke har innfridd unionens krav.

I juli ble det lagt 357 nye millioner euro til boten på 610 mill. euro, fordi EU ikke har godkjent Microsofts tiltak for å møte kravene i dommen. Ankesaken pågår fortsatt, men enn så lenge skylder Microsoft EU over 8 milliarder kroner.

I uttalelser fra Microsoft forrige uke, kommer det fram at forsinkelser i responsen fra EU-kommisjonen kan bety at lanseringen av Windows Vista må utsettes.

Endringer forsinker

Det har også blitt nevnt i rapporter som Microsoft i august overleverte det amerikanske kredittilsynet (Securities and Exchange Commission), at eventuelle EU-beslutninger kan medføre endringer i produktdesign og dermed forsinke lanseringen.

Men EU svarte torsdag på kritikken, og pekte på at Microsoft selv må sørge for at Vista er utformet på en måte som er i samsvar med gjeldende lover.

"Med sitt tilnærmede monopol må Microsoft selv akseptere og ta inn over seg sitt ansvar for å sikre fullt samsvar med EUs konkurranseregler, og særlig forbudet mot å misbruke markedsdominans" uttaler EU-kommisjonen.

Mange møter

Microsoft og EU har vært i mange møter om Vista det siste året, skriver Information Week. Blant det som bekymrer de europeiske konkurransemyndighetene er et nytt elektronisk dokumentformat som skal konkurrere med Adobes PDF, integrasjon av søk og et nytt system for digital rettighetshåndtering (DRM).

En grunn til at det haster for Microsoft å få godkjent operativsystemet, er at EU med virkning fra 2. september har skjerpet reglene for brudd på konkurranseloven.

EU får nå mulighet til å iverksette langt tøffere økonomiske sanksjoner, og over lengre tidsperioder. Gjentatte regelbrudd kan utløse ekstra store bøter.