Trumfet gjennom dobbel tilknytning

Network Appliance lanserer sitt første lagringssystem som kan tilkobles to typer nettverk med samtidig dataoverføring på begge.
New York: Med Netapp FAS900 Filer introduserer Network Appliance et lagringssystem som kan tilkobles et høyhastighets Ethernet samtidig som det også kan inngå son en lagringsressurs i et lagringsnettverk (SAN).

Det er sterke styremedlemmer i Network Appliance som har fått trumfet gjennom lagringssystemet med dobbel tilknytning.

-- Jeg ble spurt av et styremedlem om hvorfor vi ga bort salg, medgir Dave Hitz, gründer og teknisk direktør i Network Appliance.

Det er populariteten til lagringssystemer som kan kobles på et lagringsnettverk som fikk styret til å reagere. Da hadde Dave Hitz i fem år fremhevet at lagringsnett var en kompleks og vanskelig tilkoblingsform.

I Norge er det først og fremst lagringsspesialisten Proact som tilbyr Netapps systemer. For å overbevise skeptiske kunder setter Proact inn løsninger på prøve. Det har vist seg å være virkningsfullt.

-- Vi får nye kunder hvert år og eksisterende kunder kompletterer løsningene sine, fremhever Marit Fagervold, salgsdirektør i Proact.

En av de tre

-- Vi skal bli en av de tre største på datalagring, sier Dan Warmenhoven, administrerende direktør i Network Appliance.

Da har Network Appliance lang vei å gå. Fra å hatt en omsetning på 1 milliard dollar på lagringssystemer i 2001 har også Network Appliance følt omsetningssvikt og prispress slik at omsetningen i praksis er redusert med 20 prosent.

-- 70 prosent av omsetningen gikk til internett-firmaer. Nå jobber vi aktivt med andre industrisegmenter med mye lagringsbehov, fortsetter Dan Warmenhoven.

Network Appliance (Netapp) er synonymt med nettverkstilknyttet datalagring. Netapp oppfant ikke ideen, men har i praksis realisert og markedsført konseptet.

Nettverkstilknyttet (Network Attached Storage, NAS) betyr at lagringssystemet og tjenestemaskinene benytter et felles nett for dataoverføring, i praksis et Ethernet med høy hastighet. Det er ikke det samme Ethernettet som brukerne er tilknyttet.

Data ikke like

I tillegg til Internettselskaper var det teknologi, energi og finansselskaper som dannet grunnlaget for størsteparten av Netapps omsetning. Av disse er det energi, det vil si oljebransjen som har betydd mest i Norge. Videre fokuserer Netapp på farmasi og offentlig.

Netapp understreker at kundene må bli bevisst at ikke alle data er like viktige, at data har forskjellig bruksfrekvens og at data bør ha forskjellig arkiveringsform.

Noen data er kritiske for virksomheten, andre er nødvendige for større produktivitet. Et eksempel på dette er post. Andre data er bare for internt bruk, noen lokale for en avdeling, og atter andre skal arkiveres ut fra offentlige eller historiske krav.

Passer ikke

-- En størrelse passer ikke alle. For de fleste forhold har vi en bedre løsning med våre modulære systemer, fortsetter Dan Warmenhoven.

Det Warmenhoven sikter til er Netapps Filer-serie for filer og databaser, Netcache for effektivisering av hyppig brukte data, Nearstore for periodisk brukte data og Nearline Storage Appliance med rimelige platelagre for historiske data.

For de mest krevende forholdene hos store selskaper innser Netapp at de ikke kan konkurrere. I slike tilfeller er EMC, Hitachi og IBM favoritter.

-- Systemene skal bare virke, fremholder Dan Warmenhoven.

Derfor har Netapp jobbet mye med teknisk service de seneste to årene. Web brukes for støtte til bruken av applikasjoner som benytter Netapps lagringssystemer.

Programvare er en forutsetning for virkningsgraden. Administrasjon av lagringsressursene, øyeblikkskopier, sikkerhetskopiering, fjernkopiering, innholdsadministrasjon og spesialløsninger avhengig av applikasjon er noen av oppgavene programvaren tar seg av.