Trusselen fra innsiden -  hva gjør du?

Trusselen fra innsiden - hva gjør du?

Den første betingelsen for å for ryddet opp i slike grumsete forhold er å samle databevis - og gjøre det riktig.
Datateknologien utvikler seg mer og mer til å bli sentrale verktøy i all slags forbrytelser. Tilgangen til datamaskiner og internett er nå så utbredd at det i seg selv gjør det lettere for straffbare ugjerninger å gå ubemerket. Hvordan kan virksomheter flest håndtere utro tjenere og forsvare seg som best mot datamisbruk og -svindel?

Vogon har stadig å gjøre med politi, advokatfirmaer og virksomheter som har møtt trusselen på innsiden - utro ansatte som begår forbrytelser og forseelser mot sin arbeidsgiver. Det er en del av jobben vår. Mulighetene for tyveri av intellektuelle verdier, nedlasting av upassende materiale fra internett, eller sending av støtende e-post, er større enn noen gang. Men trusselen er ikke begrenset til store organisasjoner: enhver virksomhet er et potensielt mål for denne type innsideangrep.

Det er fundamentalt at ethvert forsøk på håndtering av slike problemer utføres på en korrekt måte, spesielt om bevisene skal bli brukt i en eller annen høring, internt eller i retten. Elektroniske bevis er forskjellig fra mer tradisjonelle bevistyper. De fleste ansatte i en virksomhet håndterer elektronisk informasjon daglig, fra administrasjonsmedarbeidere, it-sjefer, til toppledelsen. Men én ting er å bruke disse dataene regelmessig, en helt annen sak er å vite hvordan man sikrer at de kan brukes som bevis i en rettssal.

Profesjonelle dataetterforskere har ofte bakgrunn fra politiet, skattemyndigheter og lignende instanser, trenet i å håndtere alle slags elektroniske bevis. Etterforskerne jobber daglig med sikring og analyse av databevis for bruk i sivile tvister og straffesaker, nasjonale så vel som internasjonale.

En av de mest grunnleggende forutsetninger for å samle bevis er evnen til å tolke hva som må gjøres. Men like viktig er hva som ikke må gjøres. Altfor ofte er databevis blitt ødelagt eller endret, med det resultat at datagjengivelsen blir ugyldig i retten. Som med alle former for elektroniske bevis har man oftest kun én sjanse til å sikre dem. Man må derfor trå svært varsomt for å sikre rettskraftige bevis.

Innsamlingen, og den etterfølgende analysen av digitale bevis fordrer bruk av ikke bare egnede verktøy og fremgangsmåter, men også den relevante erfaringen som oppgaven krever. Det er sterkt å anbefale at alle som oppdager at man behøver å foreta sikring av elektroniske bevis, tilkaller en profesjonell dataetterforsker.

I teorien er det mulig for alle med litt kunnskap å utføre internettsøk etter dataetterforsknings- og datarekonstruksjonsverktøy - og oppdage hundrevis av programpakker som muliggjør innsamling av databevis. Men tilgang til slike verktøy gjør ingen til ekspert i dataetterforskning. Profesjonelle dataetterforskere har mange års praktisk etterforskningserfaring og arbeider etter anerkjente prinsipper, gjerne støttet av datarekonstruksjonsingeniører og andre spesialister på diverse maskin- og programvare.

En dataetterforskers jobb er å fremskaffe korrekte data eller bevis til klientene, under forutsetning av at det kan bli behov for å presentere dem i en rettssal. Selv om slik informasjon til slutt kanskje bare blir brukt i en intern disiplinærhøring, må alle innsamlings- og rapporteringsmetoder overholde de samme standardene. Det er ingen snarveier.

Elektroniske data fyller våre arbeids- og privatliv på alle måter. Samtidig øker svindelen og misbruket av denne informasjonen til nesten epidemiske høyder. Det er derfor viktig å merke seg nødvendigheten av at trenete personer bør håndtere slike hendelser.

Enten ved å tilkalle en profesjonell dataetterforsker, eller ved å sikre at relevante medarbeidere er skikkelig opplært og i det minste i stand til å sikre et potensielt åsted. Bare på den måten kan organisasjoner skaffe seg den påkrevde kunnskapen som kan sikre en fornuftig respons på slike hendelser.

Og, skal man tro offisiell statistikk, er det svært sannsynlig at - om ikke din organisasjon ennå er falt som offer, så er det bare et tidsspørsmål.

Thorbjørn Ellefsen,
dataetterforskningssjef, Vogon International AS