TSS Norge tar over Tallgrass-kundene

Total Storage Solutions har tatt over boet fra konkursrammede Tallgrass.

Hans-Jørgen Bergmann og Henrik Lindemann fra Tallgrass vil betjene den gamle kundebasen, men siden TSS er en annen juridisk enhet må det tegnes nye support-avtaler.

 

Tallgrass meldte oppbud for litt over en uke siden. Selskapet hadde da vært en lagringsdisspesialist og distributør for IBM Tivoli Storage Manager i en årrekke.

 

Selskapet gjorde det bra en god stund, i 2002 hadde Tallgrass en omsetning på 47 millioner kroner. Problemene begynte å melde seg da IBM endret partnerstrategi i 2003.

 

Stort løft

 

IBM ønsket at distributørene skulle tilby en større produktportefølje, blant annet Lotus, og det ble et for stort løft for en lagrings- og backup- spesialist som Tallgrass, forteller Tallgrass-sjef Aage Kalsæg.

 

- Som følge av globale strategiendringer hos IBM måtte vi gå fra å være distributør til å være forhandler. Denne omstillingen har vært vanskelig for selskapet, og ledelsen så det nødvendig å komme inn som del av en større organisasjon, sier Kalsæg.

 

Men flere av konsulentene ønsket ikke å være ansatt i et større konsert og sa opp sine stillinger i slutten av mai i år.

 

- De ba om å bli fristilt umiddelbart. Dette stoppet videre diskusjoner om virksomhetsoverdragelse. Styret besluttet derfor å selge aktiva, og de resterende ansatte ble sagt opp med tre måneders varsel i slutten av juni, forteller Kalsæg.

 

Hva nå? 

 

Kalsæg har selv ikke tenkt over hva han skal finne på fremover.

 

- Nei, jeg har ikke det. Jeg har vært mer opptatt av å få sikret de verdien som er der og skaffe de lojale medarbeiderne jobb, sier han.