Tungt for Hands

Hands sliter fremdeles. Omsetningen i tredje kvartal falt med 18 prosent.
Hands omsetning for tredje kvartal endte på 72 millioner kroner. Det er en nedgang på 18 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Bunnlinja ser heller ikke god ut. Resultatet før avskrivninger ble et tap på 5,6 millioner kroner. Fasiten etter avskrivninger og skatt er etter underskudd i kvartalet på 31,2 millioner kroner. Det er omtrent på nivå med fjoråret.

Selskapet mener imidlertid at organisasjonen nå er tilpasset etterspørselen i markedet. Virksomhetene i Sverige, Finland og Danmark har blitt solgt. Det samme skjedde med Winorg-virksomheten, som ble kjøpt av Stim Computing.

Dette, sammen med en rekke tidligere kutt, håper Hands skal være nok til å berge skuta, men det understrekes at markedet fortsatt oppleves som tungt. Styret i hands vurderer derfor fremdeles ulike alternativer for å bedre likviditeten.