Tungt for it i tyske Siemens

Tungt for it i tyske Siemens

Lønnsomheten øker i det tyske gigantkonsernet, men it-delen i selskapet sliter fremdeles. SBS tapte 1,51 milliarder kroner i kvartalet som endte 31. mars.

Hele Siemens-konsernet opplevde en omsetningsøkning på 21,5 prosent i sitt andre kavrtal, som endte 31. mars. Totalt omsatte Siemens for 21,5 milliarder euro - eller rundt 167 milliarder norske kroner i kvartalet.

Nettoinntekten økte med 14 prosent, og endte på 887 millioner euro, vel 6,9 milliarder norske kroner.

Siemens er midt inne i en spareplan, Fit4More, som skal gå over to år. Toppsjefen i selskapet, Klaus Kleinfeld leder arbeidet, og siden han tok over som toppsjef i 2005 har han kuttet tusenvis av stillinger og enten solgt, oppløst eller gitt bort virksomhet som ikke har vært lønnsomme.

I fjor betalte Siemens taiwanske BenQ for å ta over den hardt prøvede mobildivisjonen i selskapet.

Tunge it-tak

I Siemens' andre kvartal slet selskapets it-divisjon, Comm, fremdeles. Nettoresultatet fra denne divisjonen falt til 27 millioner euro. I samme periode i fjor var resultatet 108 millioner euro. Dette til tross for at omsetningen økte med syv prosent og havnet på 3,4 milliarder euro.

Gruppens nettverskdivisjon som selger til teleoperatører verden over, sto for mesteparten av omsetningsveksten, ifølge Siemens.

Selv om omsetningen i Siemens Business Services økte med åtte prosent i kvartalet, til 1,4 milliarder euro, gikk lønnsomheten rett i bakken. SBS tapte 194 millioner euro (1,51 milliarder kroner) i kvartalet. I samme periode året før tapte SBS 129 millioner euro.

Siemens forklarer tapsøkningen med høyere kostnader i forbindelse med nedbemanninger, som beløp seg til 155 millioner euro i andre kvartal, mot 63 millioner året før.

Ved utgangen av andre kvartal solgte Siemens den produktrelaterte butikken i SBS til Fujitsu Siemens Computers.