Turbulens i Telecomputing

Turbulens i Telecomputing

Andre kvartal blir dårligere enn forventet for asp-leverandøren Telecomputing. Både administrerende direktør Svein Stavelin og styreformann Jan Engebretsen går av.
Fredag tok administrerende direktør Svein Stavelin konsekvensen av dårlige resultater for selskapet i Norge. Kun få måneder etter at han tok over stillingen som sjef, er han ute igjen. Staveling gikk av med umiddelbar virkning.

Johan Lindquist som leder selskapets svenske virksomhet er tilsatt som ny administrerende direktør. Også styreformann Jan Engebretsen fratrer, men han ønsker å fortsette som styremedlem. Styret har konstituert Viktor Sandeland som ny leder i påvente av en ekstraordinær generalforsamling i august.

- Vi vil øke trykket på implementering av den suksessrike svenske strategien også i Norge, og er sikre på at Johan Lindquist er riktig mann for å sørge for et bedre tempo i denne prosessen, sier Sandeland i en børsmelding.

På grunn av svakere nysalg i Norge enn forventet hittil i andre kvartal og en svakere resultatutvikling i Norge, vil selskapet få et driftsresultat på rundt null før restruktureringsavsetninger.

I lys av de svake resultatene har styret vedtatt en restruktureringsplan for den norske virksomheten som inkluderer kostnadstilpasninger og tiltak for å øke effektiviteten i organisasjonen.