Turtall til besvær

Turtall til besvær

For motorer handler det om turtall, sylindere og ventiler. For prosessorer handler det om klokkefrekvens, prosessorkjerner og trådteknologi.
Bilprodusenter lager egne motorer til sine biler. Til forskjell fra bilindustrien utvikler bare noen få it-produsenter fortsatt egne prosessorer til sine datamaskiner.

De som er igjen bør oppmuntres. På sikt gavner det ikke it-industrien at over 90 prosent av alle prosessorer kommer fra én fabrikant.

De fleste gjenværende prosessorene kommer på spesialfelter og til kunder som har vært vant til å betale. Prosessoren i verdens kraftigste datamaskin, Earth Simulator, blir neppe videreutviklet. Kostnadene kan bare svelges av prestisjeprosjekter og forsvar.

Bilentusiaster er opptatt av motorens kvaliteter. It-fagfolk bryr seg knapt om hvilken prosessor som driver datamaskinen. Unntaket er spillentusiastene. For dem er prosessorens turtall eller klokkefrekvens et evigvarende diskusjonstema.

Problemet er at prosessoren blir varm. Det gjelder også bilmotorer. Derfor benyttes kjøling. Dessverre tar prosessorenes kjøletårn mer og mer plass.

Intel har endelig forstått. Varme kan håndteres, men ikke i den takt behovet tilsier.

Redusert varme krever i praksis en ny produksjonslinje, men produksjonslinjene er så kostbare at de ikke kan bygges hvert annet år. 15 ) 20 milliarder kroner tar det tid å tilbakebetale.

I begynnelsen er vrakprosenten stor. IBM innrømmer for første gang at produksjonslinjen som blant annet produserer for Apple, endelig klarer kvalitetskravene. Konkurrentene snakker ikke om vrakprosent.

Derfor må det produseres millioner av prosessorer for å tilbakebetale produksjonskostnadene. Det tar tid. Alternativet er eksotiske priser. IBM leverer en Java-prosessor til 125.000 dollar.

Konsekvensen er at ytelsen må økes på en annen måte enn ved økt turtall. I bilindustrien er det flere sylindere. Derfor er det heteste i øyeblikket flere sylindere eller prosessorkjerner og lavere turtall.

IBM var først. Power4 har to kjerner. Power5 har forbedret teknologien. Sun har gjort tilsvarende. Ultrasparc IV har to, for mer kraft. Også Hewlett-Packards PA8800 benytter to.

Dessverre vraker Hewlett-Packard sin moderne konstruksjon til fordel for Intels teknologi, grunnet utviklingssamarbeid og designkostnader. Også Sun har vraket sin Ultrasparc V på grunn av designkostnader. Sun favoriserer et annet alternativ.

Det nye er at Intel har vraket en rekke konstruksjoner til fordel for motorer med to sylindere. Dermed kan eksisterende konstruksjoner settes sammen til nye og bedre motoralternativer.

For det handler om ytelse, og ytelse er først og fremst evnen til å få unna arbeidsoppgaver. Tilsvarende sørger bilmotoren for fremdrift. Til det kreves dreiemoment. Økt dreiemoment skapes av flere sylindere på lavere turtall.

En prosessor med to kjerner av en avansert mobilprosessor med lavere klokkefrekvens er spennende. Om noen år kommer fire.

Intel har også jobbet aktivt med trådteknologi. Det tilsvarer ventiler i motoren. Med flere ventiler per sylinder øker effekten. Med flere tråder for programkode øker også effekten, selv om den ikke er dramatisk.

For trådteknologi i prosessoren krever at applikasjonen er tilpasset for å kunne ta ut den ekstra effekten.

Hvilken utviklingsstrategi skal velges? Intel har valgt forskjellige. Det har medført at en rekke motoralternativer har forsvunnet fremfor å bli videreutviklet. Hvem husker i860 og i960?

En ny konstruksjon må begrunnes ikke bare i teknologi, men også i potensial og kundebehov. AMD har videreutviklet Intels alternativ for økt bearbeidingsevne på 64 bit. Det har gitt AMD ny interesse. Microsofts oppfordring til bransjen om å tilpasse alt utstyr til 64 bit vil ytterligere bidra til ny utvikling.

Itanium er et brudd, et dramatisk brudd. Ingen andre enn Intel ville hatt rygg nok til å bære utviklingskostnadene så langt. Itanium er utviklet for felles behov, fremfor personlige. Om tre år garanterer Intel at Itanium vil ha dobbelt ytelse til samme pris som sitt nest beste alternativ.