Tv-lover kan bli online-lover

EU ønsker å overføre regelverket som brukes for tradisjonelt fjernsyn til film- og videotilbydere på nettet.

EU-kommisjonen jobber i disse dager med et forslag som blant annet skal få nettbaserte film-, tv- og video-on-demand-tjenester inn i den store regulatoriske folden.

 

Det nye direktiv-forslaget vil ikke omfatte alle tv-reguleringene. Forbudet mot reklame for tobakk og medisin skal ikke gjelde på nettet, men leverandørene vil bli tvunget til å tilby kulturell mangfoldighet. Andre krav er at tjenestetilbyderne må finne måter for å beskytte barn mot innhold de ikke bør se og løsninger for å hindre rasisme på nett.

 

Reaksjoner

 

Europeiske nettleverandører er ikke glade for hva kommisjonen ønsker å gjøre. Interesseorganisasjonen EurlISPA hevder at kommisjonen ikke har argumentert hvorfor regelverket også skal gjelde dem.

 

De kritiserer også måten kommisjonen har foreslått at reglene skal bli innført i alle 25 EU-landene. EU lager reglene, men det skal bli opp til hvert enkelt land å finne ut hvordan de skal overholde dem. Dette vil gjøre det vanskelig for tjenestetilbyderne å jobbe konsistent i de forskjellige landene, mener de.

 

Produktplassering

 

Direktiv-forslaget er derimot langt mer spiselig for tradisjonelle kringkastere og deres annonsører. Det åpnes opp for produktplassering i sendingene, noe som er en stor hit i amerikansk tv- og filmproduksjon. Annonsørene gis også en større fleksibilitet i forhold til når de kan plassere reklame i programmene.

 

Forslaget fra EU-kommisjonen må godkjennes av EU-landenes respektive regjeringer og EU-parlamentet.