Tv taper for internett

Tv taper for internett

Nå er bredbåndskundenes vaner studert. De ser mindre på tv enn andre.
Det britiske analyseselskapet Strategy Analytics har undersøkt medievanene til bredbåndskunder i syv land. I følge det oppdragsfinansierte nyhetsbyrået Newswire har 56 prosent av de spurte kuttet dramatisk ned på tv-tittingen etter at de ble bredbåndsbrukere.

- Det er bredbåndets økende kapasitet, og mangfoldighet, som nå gir fjernsynet konkurranse, sier administrerende direktør Toril Nag i Lyse Tele til Newswire.

Den britiske rapporten konkluderer med at superbredbåndet trippelnett, det vil si internett, telefoni og video (med både tv og videotjenester) vil få en stadig større betydning i mediemarkedet. Nordmenn er også i ferd med å omfavne denne bredbåndsvarianten, som har en kapasitet på hele 100 Mbit/s.

Sjefsanalytiker David Mercer i Strategy Analytics tror ikke fjernsynet kommer til å bli erstattet helt av høyhastighetsinternett, men at konsekvensene likevel kommer til å bli dramatiske i tiden fremover.

- Tv-selskapene må helt klart forholde seg aktivt til nettet hvis de fortsatt skal nå publikum. Å legge ut tv-programmer på Internett er neppe den beste måten å gjøre dette på. For det første er kvaliteten på de fleste nettilknytninger i dag bare sjelden god nok. Men enda viktigere er det at pc-brukeren har andre vaner enn tv-titteren. Pc-brukeren forventer en helt annen grad av samhandling med mediet, med flere valg og større kontroll over innholdet, sier Mercer til Newswire.

Han mener at det derfor er en bedre strategi av tv-selskapene å utvikle helt nye interaktive løsninger.