Tvilsom jubilant

3. mai var det 25 år siden en ansatt i DEC sendte ut invitasjon til åpent hus til samtlige brukere av datidens internett, Arpanet.

 Dette skal være verdens første spam. De siste månedene har omfanget av problemet økt dramatisk.

Må legemiddelindustrien, som har klart å ta knekken på de fleste uhumskheter som har dukket opp de siste hundre år, tilkalles?